Wijkorgaan Wijkinfo

Wijkinfo is een uitgave van de wijkvereniging/ het wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt bij alle bewoners van deze wijken bezorgd.

Bekijk hier pdf-bestanden van de gepubliceerde bladen.