Werkgebied

SBK behartigt de (collectieve) belangen van de bewoners, die woonachtig zijn in het gebied ten zuiden van de Duinlaan /Muurbloemweg en ten westen (zeezijde) van de Machiel Vrijenhoeklaan, alsmede de Buitenklingen (zie kaartje). In het gebied van de Zandzeggelaan en omgeving wordt ook de SBK-krant huis-aan-huis bezorgd.
Die belangenbehartiging kan eveneens betrekking hebben op ontwikkelingen, die zich buiten dit woongebied manifesteren, maar het leefgenot van de bewoners binnen het gebied wel raken.  
Daarbij gaat het met name om de twee natuurgebieden Westduinen en Solleveld.