Website

De eigen website van SBK is onlangs opgeheven. In relatie tot het nut waren de kosten te hoog en het beheer te arbeidsintensief. Daarom is het verheugend dat het Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin zich bereid heeft verklaard om als gastheer op te treden voor onze website. Via ons adres is die makkelijk te vinden.