WALBODUIN ZOEKT ACTIEVE VRIJWILLIGERS!

Het is nog niet zo nijpend als het lerarentekort, maar ook wijkvereniging/wijkberaad BWK kampt met personeelsproblemen. Wij zijn op zoek naar actieve vrijwilligers die zich voor de volgende functies willen inzetten:

Bestuursleden

Het huidige bestuur heeft momenteel slechts 4 leden en zou dit graag uitgebreid zien tot 6 bestuursleden.
De portefeuille bestuurslid/penningmeester is vacant. Voor deze functie zoeken wij iemand die affiniteit heeft met de financiën van een vereniging. Het bestuur komt graag in contact met iemand die met enthousiasme het bestuur wil versterken en het penningmeesterschap ambieert. De bestuursleden functioneren op vrijwillige basis en vergaderen éénmaal per maand op de woensdagavond in ons verenigingsgebouw Walboduin. Op ons kantoor is secretariële ondersteuning aanwezig op de dinsdag- en donderdagochtenden van 9 tot 12 uur.
Voor meer informatie kunt u mailen naar hankhoogwout@kpnplanet.nl of info@walboduin.nl

Redacteur Wijkinfo

De redactie van het blad Wijkinfo, dat 4x per jaar verschijnt, heeft plaats voor iemand die per uitgave een artikel kan schrijven over actuele gebeurtenissen, of een interview kan afnemen.

Heeft u belangstelling voor één van de hierboven genoemde functies? Wilt u dit dan kenbaar maken middels een mailtje naar info@walboduin.nl.


Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin beschikt over een eigen locatie, wijkgebouw Walboduin, gelegen aan het Alphons Diepenbrockhof 2 (achterzijde JUMBO) met een kantoor- en vergaderruimte en een zaal voor activiteiten.


Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies, dan verzoeken wij u contact op te willen nemen met het secretariaat info@www.walboduin.nl tel. 070 397 2351 (geopend op dinsdag en donderdag van 9.00 – 12.00 u, of de voorzitter mevrouw Hank Hoogwout, telefoon 070-3256673.