WALBODUIN ZOEKT ACTIEVE VRIJWILLIGERS!

Het is nog niet zo  nijpend als het lerarentekort, maar ook wijkvereniging/wijkberaad BWK kampt met personeelsproblemen. Wij zijn op zoek naar actieve vrijwilligers die zich voor de volgende functies willen inzetten:

Secretariële ondersteuning

Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin zoekt per direct een medewerker secretariële ondersteuning op het kantoor van Walboduin, op vrijwillige basis, voor de donderdag ochtend van 09.00 tot 12.00 u.

Leden Activiteitencommissie

Wij organiseren door het hele jaar heen verschillende activiteiten. We zijn op zoek naar actieve wijkbewoners die het leuk vinden om een bijeenkomst, excursie of uitstapje mee te organiseren. We werken in een team. Nieuwe ideeën zijn welkom.

Redactieleden WijkInfo/Verenigingsblad

De WijkInfo/Verenigingsblad komt vier keer per jaar uit. De WijkInfo bevat algemene informatie over het wel en wee in de wijken en wordt bij alle bewoners bezorgd. Via het Verenigingsblad worden de verenigingsleden geïnformeerd over het aanbod van activiteiten vanuit de vereniging en andere interessante wetenswaardigheden. Vind je het leuk om de bladen vorm en inhoud te geven, meld je dan aan als redactielid.
Binnen de redactie zal een van de redacteuren om toerbeurt belast zijn met de coördinatie van het proces, van journalistieke inhoud tot drukproef.

Gastvrouwen/heren

Voor de verschillende activiteiten zoeken wij actieve bewoners die tijdens de bijeenkomsten en excursies als gastvrouw of gastheer willen optreden. Wij doen graag een beroep op wijkbewoners die bezoekers willen verwelkomen, de hapjes en drankjes willen verzorgen en excursies en uitjes willen begeleiden.

 


Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin beschikt over een eigen locatie, wijkgebouw Walboduin, gelegen aan het Alphons Diepenbrockhof 2 (achterzijde JUMBO) met een kantoor- en vergaderruimte en een zaal voor activiteiten.


Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies, dan verzoeken wij u contact op te willen nemen met het secretariaat info@www.walboduin.nl tel. 070 397 2351 (geopend op dinsdag en donderdag van 9.00 – 12.00 u, of de voorzitter mevrouw Hank Hoogwout, telefoon 070-3256673.