Wijkgericht snoeien in de wijk Bohemen

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de openbare ruimte. We streven er naar om een prettige leefomgeving te creëren voor de bewoners van de wijken.

In de wijken voeren wij het onderhoud uit vanuit het onderhoud Wijk & Buurtgroenbestek. Dit houdt in dat wij om de 5 a 7 jaar in het kader van de wettelijke zorgplicht,  de heester beplanting moeten snoeien i.v.m. verjonging en ingewaaide zaailingen zoals de Hollandse iep moeten verwijderen. Ook de straat- en laanbomen hebben onderhoud nodig in de vorm van begeleiding- snoei. Dit betekent het verwijderen van doodhout, het uitvoeren van vorm-snoei  en laag hangende takken verwijderen i.v.m. de wettelijke doorrij- en doorloop hoogten (vorm-snoei = het uitvoeren van onderhoud snoei met intact houding van de originele groeivorm van de boom).

We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en streven naar een efficiënte en ecologisch vriendelijke methode om het groenareaal van Loosduinen beheersbaar te maken en te houden.

Start van deze werkzaamheden (fase 1) zal plaatsvinden na het broedseizoen en na publicatie in het wijkblad of op de website van het wijkberaad (www.walboduin.nl).

Fase 1 (2020) betreft de Muurbloemweg -Aronskelkweg (laag)-Cliviastraat-Zilverschoonstraat-Margrietstraat-Speenkruidstraat- Lobelialaan-Hoefbladlaan-Pinsterbloemplein-Godetiaweg.

Hieronder staat een uitleg van de werkzaamheden:

Straat & Laanbomen: 

 • Het verwijderen van doodhout;
 • Het verwijderen van schuurtakken (takken die over elkaar heen groeien en daardoor over elkaar heen schuren) en waterlot (= de verzamelnaam van verschillende types scheutgroei aan de stam. Dit ontstaat bij plotse veranderingen in groeifactoren (water, licht), na snoei of beschadigingen);
 • Het uitvoeren van begeleiding & verjongings-snoei;
 • Het snoeien van overhangende takken (boven trottoir en rijbaan);
 • Het verwijderen van alle vrijgekomen materialen;
 • Het netjes achter laten van het bewerkte terrein;
 • Het treffen van verkeersmaatregelen (er worden geen wegen afgesloten)

Grove, Fijne Sierheesters en zaailingen:

 • Het verwijderen van zaailingen in z’n algemeenheid;
 • Het verwijderen van iepen zaailingen (i.v.m. iepziekte);
 • Het uitvoeren van onderhouds-snoei aan heestersbeplanting in de bestaande vakken;
 • Het snoeien van overhangende takken (boven trottoir en rijbaan);
 • Het selectief kort zetten van heesterbeplanting en diverse solitaire heesters laten staan;
 • Het opnemen en bestellen van nieuwe aanplant (i.v.m. vervangen oude beplanting);
 • Het netjes achter laten van het bewerkte terrein.

Over het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in Fase 2  wordt u in 2021 wederom geïnformeerd via het wijkblad of website van het wijkberaad (www.walboduin.nl/nieuws).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met groenbeheerder F. Appeldooren  Tel.: 06-50662169 of loosduinen@denhaag.nl

Over het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in Fase 2  wordt u in 2021 wederom geïnformeerd via het wijkblad of website van het wijkberaad.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met groenbeheerder F. Appeldooren  Tel.: 06-50662169 of loosduinen@denhaag.nl