Wijkbudget Waldeck

Heb jij een goed plan om elkaar meer te ontmoeten of te helpen in Waldeck? Of de wijk schoner, groener en veiliger te maken? Dien uiterlijk 14 april 2024 jouw plan in op wijkbudgetwaldeck.denhaag.nl! Of stop jouw plan in de rode brievenbus bij Wijkcentrum De Geest.
Wat is het wijkbudget?
Het wijkbudget is een initiatief van de gemeente Den Haag. Er is voor Waldeck € 40.000,- beschikbaar om de wijk te verbeteren. Bewoners kunnen zelf bepalen hoe ze dit geld besteden. Dit kan door een plan in te dienen en/of op de website te stemmen op hun favoriete plan. Voorwaarde is dat de plannen aansluiten bij één of meerdere van deze thema’s: 1) elkaar ontmoeten, 2) elkaar helpen of 3) schoon, groen en veilig. Deze thema’s komen uit de wijkagenda Waldeck en zijn samen met bewoners opgesteld.
Hoe werkt het?
Tot uiterlijk 14 april 2024 kan je een plan indienen op de website of in de rode brievenbus bij Wijkcentrum De Geest. Alle plannen komen op de website. Tot uiterlijk 21 april 2024 kan je de plannen liken. Heeft een plan meer dan 25 likes? Dan gaat het plan door naar de volgende ronde. In deze ronde checkt de gemeente of de plannen goed uit te voeren zijn. Is dat niet het geval? Dan valt het plan af en blijven de overgebleven plannen staan. Woon je in Waldeck? Dan krijg je een brief met een stemcode. Daarmee kan je vanaf 3 juni 2024 op jouw favoriete plan stemmen. De plan-inzenders met de meeste stemmen krijgen maximaal € 40.000,- om hun plan uit te voeren.
Doe je mee?
Kijk op wijkbudgetwaldeck.denhaag.nl voor meer informatie. Of mail naar wijkbudgetloosduinen@denhaag.nl als je vragen hebt.