Wijkagenda Waldeck

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck?

Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor
Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief
Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om
straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven.
U heeft vorige week een brief over de Wijkagenda Waldeck gekregen.
Inmiddels hebben al 750 bewoners de bewonersvragenlijst ingevuld. Om een
nog beter beeld te krijgen van de wijk, is het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen de vragenlijst invult. U kunt dit doen door via:
www.wijkagendawaldeck.nl de vragen te beantwoorden. U heeft de tijd tot 21
maart.