Wijkagenda Kijkduin/Ockenburgh en Bohemen/Meer en Bos

Donderdag 14 september 2023 was in het clubhuis van Quick de 1e bijeenkomst voor de wijkagenda Kijkduin/Ockenburgh en Bohemen, Meer en Bos. Zo’n 50 bewoners waren hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van de enquête besproken. Zo’n 750 bewoners vulden deze in.

Uit de enquête blijkt dat bewoners de wijk gemiddeld het cijfer 8,1 geven op een schaal van 10. Toch zijn er dingen die beter of anders kunnen. Samen bedachten de aanwezigen op de bijeenkomst acties voor de thema’s die zij belangrijk vinden voor de wijkagenda.

5 belangrijke thema’s

Deze onderwerpen zijn volgens de enquête het meest belangrijk voor de wijk:

  • groen
  • jeugd en jongeren
  • ouderen
  • prettig wonen aan de kust
  • verkeersveiligheid

Een aantal thema’s sluit aan bij het Actieplan Kust, waar Kijkduin sinds 2023 onderdeel van is.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is in oktober 2023. Dan helpen bewoners​​​​​​​ bij het kiezen van de thema’s die uiteindelijk op de wijkagenda komen. Meer informatie over wanneer dit is en het programma volgt.

Meer informatie