Werkzaamheden Kijkduin-Houtrust

Werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust: deel 5

Op maandag 10 september 6.00 uur starten de werkzaamheden aan deel 5 van de route Kijkduin-Houtrust. De Sportlaan en Segbroeklaan zijn dan dicht vanaf de Goudenregenstraat tot aan de kruising met de Savornin Lohmanlaan. Dit deel van de werkzaamheden duurt tot en met 20 januari 2019. In deze periode worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en wordt een nieuwe wegindeling aangelegd.
Om de nieuwe wegindeling mogelijk te maken, worden in de periode van dinsdag 11 en vrijdag 21 september bomen gekapt langs de Sportlaan. Na de herinrichting plant de gemeente nieuwe bomen aan om de rijbaan weer een groen karakter te geven.
Voor het verkeer betekent dit het volgende:
• Segbroeklaan en Sportlaan zijn dicht vanaf Goudenregenstraat tot aan de kruising met Savornin Lohmanlaan.
• Laan van Poot wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer.
• Zonnebloemstraat vanaf Hyacinthweg blijft eenrichtingsverkeer richting Daal en Bergselaan.
• Fietsers en bromfietsers kunnen in deze periode het te vernieuwen deel van deSportlaan alleen maar oversteken op de kruising Wildhoeflaan/Daal en Bergselaan. Fietsers vanuit Kijkduin worden omgeleid via Kraaienlaan, de Laan van Poot, de Wildhoeflaan, Sijzenlaan en in de omgekeerde richting. Fietsers vanaf Daal en Bergselaan richting Scheveningen worden omgeleid via Ranonkelstraat, Goudsbloemlaan en Segbroeklaan.
• Deel 5: 10 september tot en met 20 januari 2019
• Bus 24 rijdt een aangepaste route. De haltes Kruisbeklaan, Oude Buizerdlaan en Vliegenvangerlaan  vervallen. De tijdelijke haltes staan in Ranonkelstraat en Daal en Bergselaan. In deel 5A vervalt de halte Kwartellaan en komt er een tijdelijke halte in de Goudsbloemlaan/kruising Ranonkelstraat. Bus 23 rijdt de normale route.
Omleidingsroute en tijdelijke bushaltes lijn 24. Deel 5A: van 10 september tot en met 27 oktober 2018

Omleidingsroute en tijdelijke bushaltes lijn 24. Deel 5B: van 28 oktober 2018 tot en met 21 januari 2019