Vijf eeuwen schilderkunst in de Lage Landen

Cursus kunstgeschiedenis in Walboduin. Najaar 2018

Onze noordelijke gebieden staan bepaald niet te boek als de streken waar de grote ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis uitgevonden zijn. Maar dat wil beslist niet zeggen dat kunstenaars hier in een artistiek isolement leefden. Op vele manieren (o.a. handel en politiek) hadden onze kunstenaars kennis van wat er buiten de grenzen gebeurde. Ze hebben er op een heel eigen wijze de elementen uit gehaald die het beste bij hen, hun omgeving en hun tijd pasten. Zó mooi en bijzonder dat ze zelfs uit het buitenland opdrachten kregen. Tot ver buiten onze grenzen werd er veel geld betaald voor hun werk en zelfs werden kunstenaars uit gerenommeerde “kunstlanden” zoals Frankrijk en Italië door hen geïnspireerd.
In deze serie staat een zestal “gouden momenten” – vanaf de late Middeleeuwen tot de 20ste eeuw- ” uit onze schilder-geschiedenis centraal.

Dit zijn de onderwerpen:
8 november Jan van Eyck en het “Gentse altaar”.
15 november Jeroen Bosch: duivelskunstenaar.
22 november Johannes Vermeer van Delft: tovenaar met licht.
29 november Hollandse ijsgezichten: een typisch “Hollands”genre.
6 november Frans Hals: meesterlijk met mensen.
13 december de ” Haagse School” : impressionisme met een Hollands tintje.

Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk.
070 3932805
Email mjhuijbers@gmail.com

Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2, 2551 KE Den Haag

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 tot plm 16.45 uur.
Data: 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13 december 2018
Prijs: € 70

Aanmelding: bij de docent, schriftelijk of per email. ( bij voorkeur niet telefonisch).

Alle lessen zijn ook afzonderlijk te volgen. U betaalt dan € 15 per keer.