Veilige Oversteek Machiel Vrijenhoeklaan

Veilige Oversteek Machiel Vrijenhoeklaan
Nadat dinsdag 8 november 2018 een overstekende fietser dood werd gereden op de Machiel Vrijenhoeklaan op de oversteek ter hoogte van de Pyrolalaan ontstond onrust in onze buurt. We hebben ons toen als buurtbewoners verenigd in een actiegroepje en hebben contact gezocht met wethouder De Bruijn (Verkeer, D66) en met de gemeenteraad om aan te dringen op maatregelen. Naast de wethouder zijn we raadslid Van der Bijl (VVD) en raadslid Rogier (CDA) zeer erkentelijk voor hun aandacht en betrokkenheid. Raadslid Rogier heeft zich direct in november rond laten leiden op de plek des onheils en is doorlopend betrokken geweest. We zijn blij dat hij zich opnieuw verkiesbaar heeft gesteld bij de verkiezingen van maart 2018, want zo is de gemeenteraad zich straks ook in haar nieuwe samenstelling bewust van de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan. Tot slot waarderen we de betrokkenheid van de lokale politie, de locatie is uitgekozen als testlocatie om de impact van mobiel flitsen op de snelheid van het verkeer te onderzoeken.


De kortetermijnmaatregel waartoe de wethouder heeft besloten zal iedereen zijn opgevallen. Met plastic bakjes is één rijbaan op de Machiel Vrijenhoeklaan afgezet ter hoogte van de oversteek. Hiermee wordt de situatie na herinrichting gesimuleerd, ook dan zal er nog maar 2×1 rijstrook zijn. De werkzaamheden hiervoor starten eind maart 2018. Verkeerskundigen vertellen ons dat een soortgelijk ongeluk hiermee uitgesloten is, de fietser werd immers door een in de file stilstaande automobilist op de rechterrijbaan gewenkt over te steken waarna ze werd geschept op de linkerrijbaan.
Toch is de situatie hiermee nog niet veilig, vaak wordt er ter plekke erg hard gereden. We hadden eigenlijk gedacht dat een voetgangersstoplicht op deze plek een oplossing zou bieden, maar de gemeentelijke verkeerskundigen waren bang dat er dan door roodrijders alleen maar meer ongelukken zouden gebeuren. Ook dachten we dat een flitser bij de oversteek een goede maatregel zou kunnen zijn. Raadslid Van der Bijl (VVD), vanaf het begin betrokken bij onze zaak, heeft zich hier bijzonder hard voor gemaakt, vooralsnog lijkt het OM hier nog niet positief op te hebben beslist.
We zijn er uiteindelijk op uitgekomen dat de oversteek voldoende veilig wordt als de snelheid van het verkeer zou overeenkomen met de maximaal toegestane snelheid van 50 km per uur. De gemeente denkt dat dit vanzelf zal gebeuren als er straks nog maar 2×1 rijbaan is. Wij denken dat dat niet vanzelf zal gebeuren. Hier kwamen we niet uit, daarom hebben we afgesproken dat de snelheid zal worden gemonitord en dat aanvullende maatregelen zullen worden genomen als de V85 (dat is de snelheid waar 85% van het verkeer zich aan houdt) hoger is dan 57 km per uur. De meetpunten zijn de oversteek bij Pyrolalaan en de kruising Duinlaan. De gemeente zal ons proactief betrekken bij de meetresultaten.
Dit heeft wethouder De Bruijn niet alleen aan ons toegezegd, maar ook aan de gemeenteraad. Je kunt hem terugzien op www.denhaag.nl | gemeenteraad | uitzendingen raad | Leefomgeving, 24 januari 13.28 uur | 1.27.00 uur. Je hoort hem dan zeggen:
“Dan is er nog een tweede onderwerp, dat door velen is aangeroerd, dat is de Pyrolalaan. Daar is inderdaad enige tijd geleden een dodelijk ongeluk geweest. Ik heb daar twee keer indringend met de bewoners over gesproken (een keer ter plekke, een keer op kantoor hier). We hebben daar allerlei onmiddellijke maatregelen getroffen. Wat ik gehoord heb, tot tevredenheid van de bewoners. De situatie is aanmerkelijk verbeterd. Hun zorg zit inderdaad nog in de definitieve situatie na de herinrichting van de Machiel Vrijenhoeklaan (want zoals de Raad weet zijn we bezig met de herinrichting van de hele Noordwestelijke Hoofdroute en dit is het gedeelte dat als eerste zal worden aangepakt). Wij hebben de stellige overtuiging dat de maatregelen bij de definitieve herinrichting, dat die zullen leiden tot een aanpassing van de snelheid door de weggebruikers, maar (en dat heb ik ook overlegd met de bewoners) we zullen vanaf dag één dat monitoren met snelheidsmeters en mocht het zo zijn dat die monitoring laat zien dat er ondanks die herinrichting er toch te hard gereden wordt, dan zullen we daar maatregelen nemen, maar die maatregelen kan ik nu nog niet definiëren, omdat dat ook afhangt van het patroon dat we meten. Het kan dus zo zijn dat we dingen opnieuw moeten bekijken, dat er stoplichten moeten komen of dat er in overleg met het Openbaar Ministerie camera’s / flitspalen moeten komen, dat kan ik nu nog niet zeggen. De meest geschikte maatregel zal moeten blijken uit die monitoring. Dus dat heb ik met de bewoners afgesproken.”

Actiegroep Veilige Oversteek
Jos, Cindy, Peter