Vakantie

Het kantoor van wijkvereniging en wijkberaad is wegens vakantie gesloten van 9 juli tot 22 augustus.