Start werkzaamheden Noordwestelijke Hoofdroute

Artist impression rotonde De Savornin Lohmanlaan. Afbeeldingen: Gemeente Den Haag.

Op 25 maart 2018 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Noordwestelijke Hoofdroute tussen Kijkduin en de Houtrustbrug. Dat gebeurt in fasen (zie kaartje), te beginnen met het stuk tussen de Kijkduinsestraat en het tankstation, en verderop aan een duiker van de Haagse Beek onder de Daal en Bergselaan. De werkzaamheden duren tot eind april 2019 en zullen veel verkeershinder veroorzaken.

De bewoners van de omgeving van het traject hebben een folder gekregen met een overzicht van wat er allemaal gaat gebeuren. Heeft u dat bericht niet ontvangen, of woont u buiten het verspreidingsgebied, dan kunt u deze op www.kijkduinhoutrust.nl bekijken. Daar kunt u ook zien welke omleidingsroutes voor het openbaar vervoer en het overige verkeer worden ingesteld.