Penningmeester

Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) zoekt met spoed een bestuurslid/penningmeester die het werk van de penningmeester  zou kunnen overnemen.
De wijkvereniging is een gezonde vereniging met ca. 550 leden en een verenigingsgebouw Walboduin. Het wijkberaad van BWK werkt op basis van gemeentelijke subsidie, en heeft veel contacten met de gemeente.
Het bestuur komt graag in contact met iemand die met enthousiasme het bestuur wil versterken en het penningmeesterschap ambieert. De bestuursleden functioneren op vrijwillige basis en vergaderen éénmaal per maand op de woensdagavond in ons verenigingsgebouw Walboduin. Op ons kantoor is secretariële ondersteuning aanwezig op de dinsdag- en donderdagochtenden van 9 tot 12 uur.
Voor meer informatie kunt u mailen naar hankhoogwout@kpnplanet.nl of info@walboduin.nl