Nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie BWK

Het bestuur van wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin nodigt
haar leden en wijkbewoners uit op donderdag 12 januari 2023 voor de
Nieuwjaarsreceptie van 17.00 uur tot ca. 19.00 uur.
Er wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen in 2022 en we blikken vooruit op het
jaar 2023.
In de jaren 2021 en 2022 heeft het bestuur, om de bekende redenen, helaas geen
Nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren.
Een reden te meer om dit jaar feestelijk te beginnen met het heffen van het glas
en te toosten op een voorspoedig 2023.
U bent allen van harte welkom.
.
Onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes geven wij u de gelegenheid
met elkaar van gedachten te wisselen over het wel en wee in onze wijken en
gezamenlijk te toosten op een voorspoedig 2023.
De receptie vindt plaats in verenigingsgebouw Walboduin, A.Diepenbrockhof 2,
achterzijde Jumbo aan de Aaltje Noordewierstraat.