Mozartplantsoen

Op het voormalige Wingsterrein aan de Mozartlaan zou, volgens een gemeentelijk plan uit 2016, woningbouw plaatsvinden. Na massale protesten van bewoners uit de omgeving is dit plan afgeblazen ten faveure van een groene bestemming. Een groep omwonenden onder leiding van een landschapsarchitect en een projectleider is een overleg gestart om het terrein een invulling te geven die past in de omgeving en waar veel buurtbewoners mee kunnen instemmen. Er is inmiddels een plan gemaakt. De Gemeente heeft in principe in eerste instantie een totaalbedrag van €300.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Later is daar door Stadsbeheer nog een bedrag van €180.000,- aan toegevoegd omdat er veel bomen en ander groen wordt toegevoegd aan de openbare ruimte en is vanuit het stadsdeel Loosduinen nog €20.000,- beschikbaar gesteld voor inrichting, zoals zitbanken. Dit alles wel onder voorbehoud van de uiteindelijke beslissing van het College van B & W. Ook aan de omwonenden worden de plannen voorgelegd. Datum en plaats daarvoor zijn nog niet bekend gemaakt. Het voormalige clubgebouw van Wings wordt waarschijnlijk gekocht door de nieuwe eigenaar van de Bethelkerk. De gemeente en de werkgroep die zich met de planvorming bezighoudt, zien graag een maatschappelijke bestemming.