Mozartplantsoen

In het vroege voorjaar van 2016 heeft wethouder Revis in het AD de lezers gevraagd om suggesties voor plekken om nieuwe bomen in Den Haag te planten. Wij hebben toen voorgesteld om het terrein van de naar het Stokroosveld vertrokken handbalvereniging Wings  weer te beplanten in de geest van het oorspronkelijke landgoed Meer en Bos. Het landgoed was immers door de doorsnijding van de Laan van Meerdervoort, zandafgraving en diverse bouwwerken, aangetast. Al gauw bleek dat de gemeente andere plannen had, namelijk het bebouwen van het terrein met flats door de verzelfstandigde ontwikkelmaatschappij van de Provincie Drente. Dat heeft geleid tot veel protesten, vooral van omwonenden, en ruim drie jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om op het terrein een parkje aan te leggen, dat later de naam Mozartplantsoen kreeg. Een werkgroep heeft daarna samen met ontwerpers van het gemeentelijke ingenieursbureau een verdere invulling aan het terrein gegeven. En toen bleef het een tijd stil. Op het terrein staat het clubgebouw van Wings en ook de jeu de boulebaan moest worden veiliggesteld. Aanvankelijk werd wilde de gemeente het gebouwtje ‘op de markt zetten’ en werd dat gekoppeld aan het realiseren van het plantsoen. Gelukkig werd in de loop van 2020 die koppeling losgelaten en konden de gereserveerde budgetten nog binnen dat jaar besteed worden aan het plantsoen. Inmiddels is in een hoog tempo het Mozartplantsoen aangelegd. Het bruggetje naar de Mozartlaan is aangekocht en wordt begin 2021 geplaatst. De komende paar maanden blijft het terrein nog afgesloten om de begroeiing te beschermen. Naar het zich laat aanzien blijft het clubgebouw in handen van de gemeente en krijgt het een maatschappelijke bestemming.

Tot slot: felicitaties en veel dank voor hen die dit resultaat hebben weten te bereiken!

Het deel van het plantsoen bij het clubhuis. Het pad loopt naar de Mozartlaan, waar nog een bruggetje wordt geplaatst. Op de uitstulpingen van het pad komen bankjes  Het donkere vak bij het clubhuis wordt een moestuin.

Aan de andere kant van het plantsoen komt o.a. een speelvoorziening met een kabelbaantje.