Huisvesting Walboduin

Het bestuur is ter ore gekomen dat in onze wijken het gerucht gaat dat het verenigingsgebouw van onze wijkvereniging/wijkberaad per 1 juni a.s. ingeruild zou worden voor een ruimte binnen de Bethelkerk. Het bestuur hecht er aan dit gerucht te ontzenuwen.
Eind 2016 is door het bestuur van BWK een intentieverklaring getekend t.b.v. de Stichting Bethel Blijft, waarin wordt aangegeven dat BWK belangstelling heeft om een ruimte te huren in de Bethelkerk als deze behouden blijft voor de buurt. Inmiddels is duidelijk dat het gebouw kan worden behouden en buigt het bestuur van de Stichting Bethel Blijft zich over de invulling van het programma van eisen voor de verbouwing binnen het kerkgedeelte. Ook wordt er uiteraard nagedacht over een tijdelijke invulling van de ruimten nadat de eigendom is overgedragen aan de koper van het kerkgebouw.
Voordat nadere stappen door ons kunnen worden ondernomen, dienen de leden van de vereniging zich over de wenselijkheid en de haalbaarheid in organisatorisch, financieel en ruimtelijk opzicht uit te spreken. Daartoe zal een extra algemene ledenvergadering worden uitgeschreven. Het bestuur beraadt zich over een voorstel en een datum.
Verder heeft de wijkvereniging een huurovereenkomst met de eigenaar van het verenigingsgebouw welke een opzegtermijn van 1 jaar kent. Een opzegging heeft vanzelfsprekend nog niet plaatsgevonden.
Voor het kantoor, voor de vergaderingen en bijeenkomsten is het huidige verenigingsgebouw Walboduin vooralsnog het centrale punt.