Hommerson Casino op het De Savornin Lohmanplein?

Onverwacht verscheen zowel in het AD als in De Posthoorn een bericht over de mogelijke vestiging van een Hommerson  Casino op het parkeerdak van het winkelcentrum. Restaurant Jasmine leek daar de gemeente en Hommerson een geschikte locatie voor.
Het bestuur van BWK denkt daar anders over. Er zijn genoeg bezwaren te bedenken tegen zo’n vestiging te midden van woonwijken. Gevaar voor gokverslaving is o.i de belangrijkste, maar o.a. ook parkeerdruk en geluidsoverlast na sluiting van het winkelcentrum zijn argumenten tegen de komst van een gokhal.
Het winkelcentrum ligt in de rustige woonwijk Bohemen, maar in de directe omgeving liggen in stadsdeel Loosduinen enkele middelbare scholen, de Vruchtenbuurt, de Notenbuurt en Nieuw Waldeck. Reden genoeg voor de Commissie Loosduinen om in een brief aan College van B & W en de Gemeenteraad te protesteren tegen de komst van het casino.
Inmiddels is de vestiging van Hommerson aan het De Savorninlohmanplein door ruim 3000 ondertekenaars van een petitie als ongewenst bestempeld. Ook de Gemeenteraad was het daar mee eens.  De Gemeente heeft inmiddels besloten dat deze vestiging niet doorgaat.