Help, mijn buurman (ver)bouwt!

Bewoners van Den Haag stellen aan de Gemeente regelmatig schriftelijke en telefonische vragen over bouwactiviteiten in hun wijk.
Het blijkt dat er veel onbekendheid is rondom het vergunningverleningsproces. Men neemt vaak pas contact op met de gemeente als al begonnen is met de bouw of verbouwing van een pand in de omgeving.
De gemeente Den Haag heeft een informatiefilmpje laten maken om de inwoners van Den Haag het proces rondom een omgevingsvergunning uit te leggen. Dit filmpje laat ook zien welke mogelijkheden omwonenden hebben als zij het niet eens zijn met (ver)bouwwerkzaamheden in hun omgeving. Wilt u weten wat er op dit gebied in uw omgeving gebeurt, download dan de app ‘Omgevingsalert’. Het filmpje kunt u vinden op: Help, mijn buurman (ver)bouwt! – You tube.