Nieuwe cursus kunstgeschiedenis in Walboduin

“TUSSEN HET MIDDEN-OOSTEN EN HET VERRE AZIË”

Achter Turkije houdt onze bekende wereld eigenlijk zo’n beetje op. De nog verder liggende landen zijn veel minder bekend. Voor een deel gaat het om voormalige Sovjetstaten en alleen al om die reden kwamen daar niet veel westerlingen. Maar sinds de val van de muur (1989) is dat veranderd en ontdekken steeds meer cultuur- en natuurliefhebbers de exotische “verborgen schatten” die daar te vinden zijn.

De huidige -kunstmatige- grenzen van Turkije, Armenië en Georgië creëren aparte staten van wat ooit één groot christelijk rijk was. Uzbekistan, een van de landen aan de zijderoute, maakte ooit deel uit van het Perzische rijk en beleefde hoogtijdagen onder de Islamitische Mongoolse heersers ten tijde van onze “Middeleeuwen”. Latere Mongoolse veroveraars (“Moghuls” genoemd) vestigden een wereldrijk in India tijdens onze “gouden eeuw”. De beroemde Taj Mahal dateert uit die tijd….

Deze cursus biedt dan ook een wonderlijk en vooral kleurig mozaïek van Christelijke, Islamitische en nog andere “steentjes”.

Onze “reisroute” voert ons langs Oost-Turkije, Armenië , de heel bijzondere verluchte handschriften en ikonen in Armenië, Georgië, Uzbekistan en Moghul-India.

Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk, t 070 3932805,
e-mail mjhuijbers@gmail.com.

Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2. 2551 KE Den Haag

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 tot plm 16.45 uur

Data: 8, 15, 22 februari, 1, 8, 15 maart 2018

Prijs: € 65,00

Aanmelding: bij de docent, per email of schriftelijk ovv uw contactgegevens