Cursus kunstgeschiedenis

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWKUNST

Ontdekkingen en mislukkingen

Bouwen om in te wonen, bouwen voor God, bouwen voor een of ander “nuttig doel” of om indruk te maken….
De geschiedenis van het bouwen is zo oud als de geschiedenis van de mensheid. De tijden veranderden, de eisen die aan bouwwerken gesteld werden veranderden méé. Bouwwerken vormen door de eeuwen heen een mooie spiegel van menselijke ambities.
Het is interessant om te zien hóé en waarom dat gebeurde. En om te constateren dat sommige dingen van blijvende waarde bleken en andere maar een kort leven geleid hebben.
Deze cursus laat de ontwikkeling zien vanaf de klassieke oudheid tot nu: een verhaal van adembenemende ontdekkingen maar ook van mislukkingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
1 De Romeinen: van blijvende invloed. 2 De middeleeuwse kathedralen: hemelbestormers . 3 De Renaissance: een soort vervolg op de Romeinen. 4 Barok: indrukmakende pracht en praal.
5 De 19de eeuw: de “neo”stijlen: weinig nieuws onder de zon. 6 De 20 ste eeuw: de (on) mogelijkheden van ijzer, staal en glas.

Data : donderdagmiddagen 14, 21 en 28 februari, 7, 14 en 21 maart 2019
van 14.30 tot plm 16.30 uur.

Prijs: € 70. De lessen zijn ook per keer te volgen. U betaalt dan € 15 per keer.

Info en aanmelden bij Tieleke Huijbers.
070 3932805
Mail: mjhuijbers@gmail.com