Algemene Ledenvergadering

De wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin heeft de Algemene Ledenvergadering uitgeschreven voor 14 mei 2020.  Door de coronacrisis  zal deze vergadering naar een later tijdstip in het najaar worden verschoven. Leden van de vereniging wordt verzocht de website www.walboduin.nl in de gaten te houden voor een exacte datum. Te zijner tijd kan ook informatie ingewonnen  worden via de mail info@walboduin.nl of telefonisch op dinsdag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur tel. nr. 070-3972351.

Bestuur BWK.