Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

In ons verenigingsgebouw Walboduin zal, mits Corona weer geen roet in het eten gooit, op donderdag 12 mei 2022 de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging worden gehouden.

De agenda zal in de WijkInfo nr. 2 van dit jaar gepubliceerd worden. Het is de bedoeling om na afloop van de vergadering een feestelijke bijeenkomst te organiseren waar, naast de leden van de vereniging, ook wijkgenoten welkom zijn en waar we afscheid kunnen nemen van de bestuurders van SBK, de Stichting Bewoners[1]belangen Kijkduin. Noteert u deze dag dus in uw agenda:

12 mei 2022 – vergadering

aanvang 15.00 uur en vanaf 16.30 uur een feestelijk samenzijn.

Mochten er omstandigheden zich voordoen waarop een en ander uitgesteld moet worden dan plaatsen we deze berichten op onze website www.walboduin.nl. Houdt die dus in de gaten.