Aanlanding stroomkabels windmolenparken

In de Staatscourant 2017 nr 56308 van 5 oktober staat een kennisgeving van ontwerpbesluiten betreffende “net op zee Hollandse Kust (Zuid)”. In het kort komt het er op neer dat gekozen is voor aanlanding op de Maasvlakte en niet ter hoogte van Kijkduin. Het bijgevoegde kaartje staat hiernaast.