Toptalenten in de schilderkunst

Cursus kunstgeschiedenis in Walboduin

Najaar 2019
TOPTALENTEN IN DE SCHILDERKUNST
ITALIE-NEDERLAND 16DE EN 17DE EEUW
Ontelbare schilders zijn er geboren, hebben kortere of langere tijd met meer of minder succes gewerkt en zijn vervolgens weer uit beeld geraakt. .
Maar niet allemaal: een klein aantal werd nooit meer vergeten enkelen hebben zich een soort “eeuwigheidswaarde” verworven.. Omdat zij deden wat nog niet eerder door iemand was gedaan of wat nog nooit eerder door iemand gedúrfd was. Omdat zij vernieuwender, veelzijdiger, origineler, provocerender, grootser of shockerender waren dan alle anderen.
En daarom zijn deze ”genieën” tot op de dag van vandaag een voorbeeld en inspiratiebron gebleven.
We zullen een zeer bijzonder zestal nader bekijken:
31 oktober Leonardo da Vinci: door nieuwsgierigheid gedreven..
7 november Michelangelo: doorzetter in het onmogelijke
14 november Raffaello: gentleman-kunstenaar.
21 november Caravaggio: het onderwerp in de schijnwerpers:
28 november Rubens: diplomaat, patriciër en “manager”van een groot atelier.
12 december Rembrandt: de bijzonderheid van “het gewone”.
LET OP: 5 DECEMBER IS ER GEEN LES ivm SINTERKLAAS.
Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstr. 39, 2284XN Rijswijk
070 3932805
mail: mjhuijbers@gmail.com
Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2, 2551 KE . Den Haag
Tijd: donderdagmiddag van 14.30 – plm 16.45
Prijs: € 70
Aanmelding: bij de docent. Bij voorkeur schriftelijk of per email.
Ovv uw naam, adres , emailadres en/ of tel. nr.
De lessen zijn ook afzonderlijk te volgen. U betaalt dan € 15 per keer.