Commissie ROWM

Ruimtelijke Ordening Welzijn Milieu

Deze commissie zet zich in voor de behartiging van aangelegenheden die voor het gehele of een gedeelte van het werkgebied en de desbetreffende bewoners van belang zijn op het terrein van o.a. samenlevingsopbouw, ruimtelijke ordening, welzijn en milieu, en verkeer en vervoer.

De commissie telt de volgende leden die ieder een eigen aandachtsgebied hebben:

Mw. J.H.M. Hoogwout (Hank)

Voorzitter bestuur, voorzitter ROWM,  werkgroep Kijkduin-Binnen, beheerplatformen grote groengebieden, Westduinpark

Tel. 325.66.73 / 06-53.72.95.64

Email: hankhoogwout@kpnplanet.nl

J.H.A. van den Muijsenberg (Herman)

Vice-voorzitter bestuur, lid CL en lid DB/CL, plv.  projectgroep ROV, speciaal aandachtsgebied Kijkduin.

Tel. 070-511.42.80

Email: jhavandenmuijsenberg@gmail.com

 J. Hofker (Jan)

 ROV, plv. CL,  

Tel.070-368.44.11 / 06-37.29.22.39

Email: jhofker@casema.nl

L. van der Valk (Bert)

Bestuurslid, kust, stadsgroen

Email: bertjeannette@gmail.com

J. Bommelé (Johan)

Verkeer, openbare ruimte, fietsersbond

Email: johan@boke.demon.nl

Mw. J.H.M. Hoogwout (Hank)

Ogen en Oren a.i.

Email: hankhoogwout@kpnplanet.nl