Privacyverklaring SBK

SBK en privacy

De Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) is een onafhankelijke Stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de collectieve belangen van de bewoners van Kijkduin. Wij verwerken persoonsgegevens op zorgvuldige wijze. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Bij het doneren aan SBK en bij het bezoeken van onze bewonersbijeenkomsten of website, of door ons te schrijven of te mailen, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken soms bepaalde gegevens.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
  • Groeps-/overzicht foto’s tijdens bewonersbijeenkomsten
  • Vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

SBK verwerkt uw gegevens:

  • Om u te informeren over het totaal aantal donateurs en het totaal bedrag aan donaties. Deze informatie is anoniem zonder verwijzing naar individuen.
  • Om (incidenteel) met u te communiceren door middel van het verzenden van de SBK kranten, elektronische nieuwsbrieven, e-mails en/of brieven.
  • Om (incidenteel) met u te communiceren over de  bewonersbijeenkomsten.

Gebruik persoonsgegevens door SBK

SBK gebruikt uw persoonsgegevens:

  • Voor een overzicht van de aanwezigen tijdens de bewonersbijeenkomsten
  • Om de donaties te verwerken in een overzicht
  • Om uw klacht of informatieverzoek te verwerken en daarover met u te communiceren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Wij maken bij het verzamelen van gegevens geen gebruik van cookies.

Beveiliging en bewaring

De opsteller van het donatieoverzicht (penningmeester) of overzicht van bezoekers op de bewonersbijeenkomst (secretaris) heeft als enige direct toegang tot dit overzicht.  Dit geldt ook voor degene die tijdens de bewonersbijeenkomsten groeps-/overzichtsfoto’s maakt.

Behalve de fotograaf krijgt de samensteller van de krant ook de beschikking over alle foto ‘s. Hierdoor wordt ongeautoriseerde toegang beperkt. Deze informatie staat op een beveiligde informatiedrager, waarvan de veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

SBK bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar. Dit betekent dat wij uw gegevens één jaar nadat u bent verhuisd en wij hiervan in kennis zijn gesteld, zullen verwijderen. Uw persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan de website van SBK.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Een wijziging in het gebruik van persoonsgegevens zullen wij in de SBK krant melden. De privacy verklaring zal worden geplaatst op onze website.

Bestuur Stichting Bewonersbelangen Kijkduin

Juli 2018