Het project Ogen en Oren heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid in onze wijken. In de verschillende buurten van het wijkgebied observeren enthousiaste wijkbewoners, de Ogen en Oren, welke problemen er spelen of welke wensen er zijn. Dit kan gaan om de fysieke ruimte: verkeersoverlast, hondenpoep, ed. Maar ook sociale problematiek, bv. iemand die dreigt te vereenzamen, kan gesignaleerd worden.

Bij de Ogen en Oren gaat het om het signaleren en een weg zoeken voor een oplossing van de problematiek. Daar zijn vele instanties voor.

Het project Ogen en Oren is inmiddels een vast steunpunt voor Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin. Gesignaleerde onvolkomenheden wat betreft grotere projecten, zoals nieuw asfalteren
van straten, trottoirs die scheef liggen, worden door het Wijkberaad onder de aandacht gebracht van het stadsdeelkantoor Loosduinen.

Wilt u ook deelnemer worden aan dit project voor uw woonomgeving? De coördinator (a.i.) van het project is Hank Hoogwout.
Haar emailadres is: hankhoogwout@kpnplanet.nl – 070-3256673/06-537229564

Wijk A – Hank Hoogwout – hankhoogwout@kpnplanet.nl – 070-3256673/06-537229564

Wijk B -André Smit  – alc.smit@gmail.com – 070-3684501/06-23441037

Wijk C – Jos Cuppens – j_cuppens@hotmail.com – 06-20263415

Wijk D – Chris Timmermans – c.f.timmermans@rowend.nl – 06 53232079

Wijk E – Hank Hoogwout – hankhoogwout@kpnplanet.nl – 070-3256673/06-537229564

Wijk F – Michael Brijl – michaelbrijl@gmail.com – 06-42570233

Natsja Duijsters – natsjaduijsters@cs.com 070-3235513

Wijk G – Simone Steenbergen – simoneleene@hotmail.com – 070-3688149

Wijk H – Gerard Kulker – gerardkulker@gmail.com – 06-22240083

Wijk I – Conny Margadant – tocomargadant@gmail.com – 06-14969820

Wijk J – Sylvia Tempelman – sylviatempelman@kpnmail.nl – 06-11221837

Wijk K – Wilma den Heijer – wilma@heijer.eu – 0642757642

Wijk L – Wilma den Heijer – wilma@heijer.eu – 0642757642

Wijk M – Saskia van Niekerk – saskiavanniekerk20@gmail.com – 06-14409240

Wijk N – Wilma den Heijer – wilma@heijer.eu – 0642757642 (a.i.)

Wijk O – Nettie Baak –nettiebaak@gmail.com – 0615315264

Wijk P – Peter Lincewicz – wap.lincewicz@gmail.com – 06-53361011

Wijk R – Gees Hoenderken – geeshoenderken@hotmail.com – 070 – 3684904

Wijk S – Hans Out – ht.out@outlook.com – 06-43605931

Namens Bestuur – Herman v.d.Muijsenberg – jhavandenmuijsenberg@wanadoo.nl – 070-5114280.

Namens Stadsdeelkantoor Loosduinen – Dave Smit – dave.smit@denhaag.nl