Het project Ogen en Oren heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid in onze wijken. In de verschillende buurten van het wijkgebied observeren enthousiaste wijkbewoners, de Ogen en Oren, welke problemen er spelen of welke wensen er zijn. Dit kan gaan om de fysieke ruimte: verkeersoverlast, hondenpoep, ed. Maar ook sociale problematiek, bv. iemand die dreigt te vereenzamen, kan gesignaleerd worden.

Bij de Ogen en Oren gaat het om het signaleren en een weg zoeken voor een oplossing van de problematiek. Daar zijn vele instanties voor.

Het project Ogen en Oren is inmiddels een vast steunpunt voor Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin. Gesignaleerde onvolkomenheden wat betreft grotere projecten, zoals nieuw asfalteren
van straten, trottoirs die scheef liggen, worden door het Wijkberaad onder de aandacht gebracht van het stadsdeelkantoor Loosduinen.

Wilt u ook deelnemer worden aan dit project voor uw woonomgeving? De coördinator van het project is Marius Schoon. Zijn emailadres is: schoonmarius8@gmail.com, tel. 070-4040410 / 0639446887.

Deelnemerslijst per buurt:

Wijk A – Hank Hoogwout – hankhoogwout@kpnplanet.nl – 070-3256673

Wijk B -André Smit  – alc.smit@gmail.com – 070-3684501/06-23441037

Wijk C – André Smit  – alc.smit@gmail.com – 070-3684501/06-23441037

Wijk D – Chris Timmermans – c.f.timmermans@rowend.nl – 06 53232079

Wijk E – Hank Hoogwout – hankhoogwout@kpnplanet.nl – 070-3256673

Wijk F – Ger Wagter – tavecchio86@hotmail.com – 070-3688149

Wijk G – Simone Steenbergen – simoneleene@hotmail.com – 070-3688149

Wijk H – Dennis Krugers – denjen@ziggo.nl 06 30441786

–  Frits IJzendoorn – fritsijzendoorn@casema.nl – 070-3684061/0614272398

Wijk I – Conny Margadant – tocomargadant@gmail.com – 070-3236944

Wijk J – Sylvia Tempelman – sylviatempelman@kpnmail.nl – 070-449.00.47

Wijk K – Pim in ‘t Veld – intveld_stassart@casema.nl – 070-3236944

Wijk L – Nettie Baak –nettiebaak@gmail.com – 0615315264

– Wilma den Heijer – wilma@heijer.eu – 0642757642

Wijk M – Saskia van Niekerk – vanniekerk.burger@gmail.com – 06-14409240

Wijk N – Vera Darbyshire – vera.d@kpnplanet.nl

Wijk O – Vera Darbyshire – vera.d@kpnplanet.nl

Wijk P – Gerard Tettero – gerard7941@gnail.com – 06 22715192

Wijk S – Jos Burgwal – josburgwal@gmail.com – 06-22715192

Namens Bestuur – Herman v.d.Muijsenberg – jhavandenmuijsenberg@wanadoo.nl – 070-5114280.

Namens Stadsdeelkantoor Loosduinen – Dave Smit – dave.smit@denhaag.nl

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting.