Nieuwsbrief voor senioren

De Haagse stichting Voor Welzijn, heeft een nieuwsbrief voor Senioren in Loosduinen gepubliceerd,…

Mozartplantsoen

In het vroege voorjaar van 2016 heeft wethouder Revis in het AD de lezers gevraagd om suggesties…

Schotse Hooglanders terug op hun winterweide: de Haagse duinen

In de nieuwsbrieven van Het Haagse Groen (https://hethaagsegroen.nl) staan vaak berichten die…

Algemene ledenvergadering 11-11-2020

Met inachtneming van de beperkingen door de coronamaatregelen, kon op 11 november 2020  de…

Het Haagse Groen

Het Haagse Groen is een website-publicatie van de gemeente, met daarin wetenswaardigheden over…

Milieuzone brom- en snorfietsen

Den Haag krijgt een milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen op benzine. Vanaf 1 december…

Nieuwsbrief Kijkduin 4

  Begin juli is de vierde nieuwsbrief van de Gemeente over de ontwikkelingen in en…

Wijkgericht snoeien in de wijk Bohemen

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de openbare ruimte. We…

Coronavirus

De maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus hebben ook invloed op Walboduin.…

Nieuwsbrief Kijkduin 3

Begin januari is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in en rond Kijkduin verschenen.…

Graffiti

Meldpunt Graffiti bestaat 10 jaar en samen met u hebben we gewerkt aan het terugdringen…