Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

De wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin had de Algemene Ledenvergadering 2020 uitgeschreven voor 14 mei. Door de coronacrisis  zal deze vergadering naar een later tijdstip in het najaar worden verschoven. Het ligt in het voornemen van het bestuur om, onder voorbehoud, de ALV te houden op woensdagmiddag 11 november 2020. Leden van de vereniging wordt verzocht de website www.walboduin.nl in de gaten te houden voor een exacte datum. Te zijner tijd kan ook informatie ingewonnen  worden via de mail info@walboduin.nl of telefonisch op dinsdag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur tel. nr. 070-3972351.

Bestuur BWK.