Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Informatie hierover is nog niet bekend en volgt binnenkort. Leden van de vereniging wordt verzocht de website www.walboduin.nl in de gaten te houden voor een exacte datum. Te zijner tijd kan ook informatie ingewonnen worden via de mail info@walboduin.nl of telefonisch op dinsdag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur tel. nr. 070-3972351.

Bestuur BWK.