Politie Loosduinen
De officiële website van de politie Loosduinen

Gemeente Den Haag
De officiële website van de gemeente Den Haag

De commissie Loosduinen
Deze behartigt de belangen van bewoners en bedrijven in het Stadsdeel Loosduinen

Wegwijs in Loosduinen
Informatie over verschillende voorzieningen in het stadsdeel Loosduinen

Loosduins Museum
Een mooie en zeer informatieve site van het museum “De Korenschuur” te Loosduinen met veel afbeeldingen van Oud-Loosduinen

Vogelasiel “De Wulp”
Gelegen in Meer en Bosch en onderdeel van de Haagse Vogelbescherming

Welzijnsorganisatie
Informatie over activiteiten in wijkcentra, adressen van huisartsen, apotheken, algemeen maatschappelijk werk, burenhulp, etc. etc.

SeniorWeb
Veel interessante onderwerpen die voor ouderen van belang zijn.

Foto’s van Den Haag
Een prachtige site met de mooiste foto’s van Den Haag.

Den Haag Doet
Een website rondom vrijwilligerswerk en mogelijkheden voor iedereen om mee te doen in de Haagse samenleving.

Landgoed Ockenburg
De website bevat veel historische informatie

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag 
Den Haag heeft als enige grote stad in Nederland een eigen natuurbeschermingsorganisatie.

Belangrijke telefoonnummers / Important phonenumbers

Landelijk alarm National alarm 1-1-2
Politie (Loosduinen) Police (Loosduinen) 0900-8844
Gemeente Den Haag Municipality of The Hague 14070
Gemeentelijk informatiecentrum Information center The Hague 070-353 3777
Stadsdeelkantoor Loosduinen District office Loosduinen 070-353 7900
Ophaaldienst grof vuil Waste collection service 070-366 0808
Dokterstelefoon Doctor phone 070-346 9669
BurenHulpCentrale Central for neighbor help 070-262 9999