Kunstmarkt in het Mozartpark

Kom zaterdag 27 augustus tussen 11.00 en 16.00 uur naar de Kunstmarkt in het Mozartpark!

Dit park, met een kleine moestuin erin, is aangelegd op het voormalige Wingsterrein aan de Mozartlaan, nadat een groepje actieve omwonenden met succes de bouwplannen van de gemeente had bestreden.

Nu organiseren deze bewoners, verenigd in Vrienden van het Mozartpark samen met de Kunstkamer Loosduinen de eerste Kunstmarkt en hopen dat dit een jaarlijks terugkerend buurtevenement zal worden.
Kunstenaars van de Kunstkamer Loosduinen, genodigde kunstenaars en een aantal omwonenden bieden schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken te koop aan. U kunt er kunstenaars aan het werk zien en voor kinderen wordt een bijzondere schilderactiviteit georganiseerd.
Harmonie Tavenu, het Duo Joop Colsen alsmede het Johnny Cash tribute zorgen met hun optreden voor de muzikale omlijsting. De opening zal worden verricht door de heer Mustapha el Boumeshouli, Stadsdeel Directeur Loosduinen. Het definitieve programma wordt begin augustus bekend gemaakt.

 

 

Vakantie

Het kantoor van wijkvereniging en wijkberaad is wegens vakantie gesloten van 9 juli tot 22 augustus.

Piet Vinkprijs

PERSBERICHT

Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs 2022

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving, waarin vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij tevens de bewoners uit de omgeving zijn betrokken?

Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs.

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet-Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002).

Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen en de saamhorigheid vergroten waardoor vrijwilligers samen met burgers een grote rol spelen”, maken kans op in totaal 4.500 euro.

De prijs wordt dit jaar voor de zeventiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a. in 2019 een gedeelde 1e prijs gewonnen door de FIETSSCHOOL TRANSVAAL. En in 2020 de Stichting “Polka” stichting Poolse vrouwen. In 2021 is geen oproep gedaan i.v.m. de Corona-beperkingen.

Aanmelden
Projecten kunnen worden aangemeld met een omschrijving van maximaal één A4’tje.

Het project moet minimaal één jaar draaien en moet structureel van aard zijn.

Tevens dient u te vermelden waaraan u het, eventueel te winnen, prijzengeld zult gaan besteden.

Tot 26 september 2022 kunt u zich opgeven bij de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157;  2500 CD Den Haag t.a.v. Mw. J. van der Salm of per Email: jolanda.vandersalm@denhaag.nl

 Piet Vink
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986) voor jeugd, sport, recreatie en cultuur, heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen en sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.

Meer informatie bij de juryleden. Zie: www.vogdenhaag.nl

CONCEPT VOORONTWERP KIJKDUIN BAD – DELTAPLEIN & OMGEVING

Op 14 juni is het concept van het voorontwerp Kijkduin-Bad – Deltaplein & omgeving door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. U kunt het hier (RIS312396) vinden. De inspraaktermijn duurt tot 21 juli. Om u over het concept voorontwerp Deltaplein & omgeving te informeren houdt de gemeente op dinsdag 21 juni 2022 een informatie-/inloopbijeenkomst in het NH Hotel Atlantic, Deltaplein 200. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Het betreft een inloopbijeenkomst. U kunt dus zelf bepalen hoe laat u komt. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u te informeren en uw vragen te beantwoorden. Een bewonersbrief is in Kijkduin-Bad huis aan huis bezorgd.

Bij eventuele vragen kunt u mailen naar kijkduin@denhaag.nl.

Transitievisie warmte Den Haag

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de warmtevraag in de stad te voldoen.

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. Op onderstaande kaart is per wijk/buurt aangegeven op welke wijze men de warmte-transitie denkt uit te voeren. Voor Bohemen en Meer en Bos, Componistenbuurt en Oud-Waldeck betekent dit een warmtenet na 2030, voor Kijkduin zijn het warmtepompen, al is bijvoorbeeld de nieuwbouw in Kijkduin-Bad al voorzien van aardwarmte (warmte-koude-opslag).

Groepslessen valpreventie

Bent u weleens gevallen? Of ervaart u angst om te vallen? Dan zijn de valpreventie groepslessen echt iets voor u! Tijdens de 13-weekse valpreventiecursus gaan we aan de slag met het verbeteren van uw balans, mobiliteit en spierkracht, met als doel om het valrisico te verlagen. De groepslessen worden gegeven onder begeleiding van professionele beweegcoaches en fysiotherapeuten. Tijdens deze lessen doet u mee op uw eigen niveau.
Iedere les wordt gezellig afgesloten met een kopje koffie of thee. Zowel tijdens als na afloop van de valpreventiecursus verwijzen wij u door naar het structurele sport- en beweegaanbod bij lokale partners.

Benieuwd of de valpreventie groepslessen iets voor u zijn? Doe de eerste keer gratis mee!
De kosten voor de 13-weekse cursus bedragen 50 euro. Heeft u een ooievaarspas? Dan ontvangt u 50% korting op het aangegeven bedrag. Voor onze wijk vindt de cursus plaats in Buurthuis Wings, Mozartlaan 195, vanaf dinsdag 12 april van 9.30u-10.30u.

Aanmelden kan via de website www.denhaagblijftstaan.nl of neem contact op met Rachel Zonderop via r.zonderop@sportiefplus.nl, tel. 0634390307

Wijkagenda Waldeck

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck?

Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor
Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief
Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om
straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven.
U heeft vorige week een brief over de Wijkagenda Waldeck gekregen.
Inmiddels hebben al 750 bewoners de bewonersvragenlijst ingevuld. Om een
nog beter beeld te krijgen van de wijk, is het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen de vragenlijst invult. U kunt dit doen door via:
www.wijkagendawaldeck.nl de vragen te beantwoorden. U heeft de tijd tot 21
maart.

Veilig fietsen en recreëren in de duinen

Verkeersveiligheid kruising strandopgangen en Duinfietspaden wordt verbeterd

De verkeersveiligheid van de kruisingen bij strandopgangen en de Duinfietspaden F1/F360 tussen Kijkduin en Ter Heijde wordt verbeterd. Er worden nieuwe verkeersborden geplaatst en voorrangstekens op het wegdek aangebracht. Snel en langzaam verkeer wordt met deze aanpassingen erop geattendeerd elkaar de ruimte te geven. Daarnaast worden bepaalde kruisingen opnieuw geasfalteerd (F1) of van een zebrapad voorzien (F370).

Half maart starten de werkzaamheden, welke begin april zijn afgerond. Op de route Kijkduin – Ter Heijde worden in totaal negen kruisingen aangepakt. Fietsers zullen hier nauwelijks hinder van ondervinden. Strandtenthouders zijn op de hoogte gebracht over mogelijke hinder bij hun bevoorrading.

Meer informatie is te vinden op:  www.zuid-holland.nl/duinfietspaden

Hommerson Casino op het De Savornin Lohmanplein?

Onverwacht verscheen zowel in het AD als in De Posthoorn een bericht over de mogelijke vestiging van een Hommerson  Casino op het parkeerdak van het winkelcentrum. Restaurant Jasmine leek daar de gemeente en Hommerson een geschikte locatie voor.
Het bestuur van BWK denkt daar anders over. Er zijn genoeg bezwaren te bedenken tegen zo’n vestiging te midden van woonwijken. Gevaar voor gokverslaving is o.i de belangrijkste, maar o.a. ook parkeerdruk en geluidsoverlast na sluiting van het winkelcentrum zijn argumenten tegen de komst van een gokhal.
Het winkelcentrum ligt in de rustige woonwijk Bohemen, maar in de directe omgeving liggen in stadsdeel Loosduinen enkele middelbare scholen, de Vruchtenbuurt, de Notenbuurt en Nieuw Waldeck. Reden genoeg voor de Commissie Loosduinen om in een brief aan College van B & W en de Gemeenteraad te protesteren tegen de komst van het casino.
Inmiddels is de vestiging van Hommerson aan het De Savorninlohmanplein door ruim 3000 ondertekenaars van een petitie als ongewenst bestempeld. Ook de Gemeenteraad was het daar mee eens.  De Gemeente heeft inmiddels besloten dat deze vestiging niet doorgaat.

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461

In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS 308567). De locaties zijn zo goed mogelijk over de stad verspreid. Hierbij is ook gekeken naar waar de gemeente op dit moment wel/geen locatie beschikbaar heeft om te ontwikkelen. Daardoor is een geheel optimale spreiding niet mogelijk maar is binnen de mogelijkheden gezocht naar een zo optimaal mogelijke spreiding.

Voor wat betreft Cornelie van Zantenstraat 232-234 is besloten om deze locatie niet op te nemen in het doorbraakplan. De gemeente gaat hiervoor een nieuw participatieproces starten om opvolging te geven aan de moties RIS 308564 en RIS 308568. Hoe dit participatieproces eruit gaat zien is nog niet bekend.