De kunst van “la douce France”

Lezingenserie over de kunst van “la douce France” in wijkcentrum Walboduin

6 donderdagmiddagen van 14.30 -plm 16.45

Frankrijk is een enorm land: 8x zo groot als Nederland en België samen!   De afstand van de noordelijke grenzen tot de Côte d’Azur bedraagt zo’n 1000 km!  Dat betekent dat de verschillen tussen de diverse streken behoorlijk groot zijn: neem nou het klimaat: het koele noorden, met een klimaat wat wij hier bij ons maar al te goed kennen, en het zuiden: de “midi” waar de warme wind vergeleken wordt met een glimlach.

Dat betekent óók: grote verschillen in geschiedenis, cultuur en taal.  Parijs, de drukke metropool waar het allemaal gebeurde en nog steeds gebeurt kun je onmogelijk vergelijken met het romantische Loiredal,  de lieflijke heuvels van Bourgondië, de ruige onherbergzaamheid van de Pyreneeën, de winderige streken aan de Atlantische oceaan of met de dunbevolkte streken van het “Centraal Plateau”. Die grote veelzijdigheid maakt nou precies de charme uit van dit land, waar je “als God” kunt leven. Wat je daar dan ook onder wilt verstaan….

We gaan een zestal “momenten” uit de rijke kunstgeschiedenis nader bekijken:

23  februari   de Gotiek: geboorte van een soort “Nationale stijl”.  De grote kathedralen.

2    maart       kastelen langs de Loire: het Franse “dal der koningen”.

9    maart       de “Zonnekoning” Lodewijk XIV  die letterlijk als God in Frankrijk leefde.

16  maart       Napoleon: in de voetsporen van de Romeinse keizers.

23  maart       het Impressionisme: de vluchtigheid van “een indruk”.

30  maart       de “Belle Époque”: schone schijn vlak vóór “de Grote Oorlog”.

Locatie:          Wijkgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2, 2551 KE Den Haag

Kosten:           € 80 pp voor 6 lezingen

Het is mogelijk om tussentijds in te stromen of losse lessen bij te wonen à € 15

pp per les.

Info en aanmelden ovv persoonsgegevens (emailadres, naam, adres, tel.nr.)

Tieleke Huijbers.

mjhuijbers@gmail.com

070 3932805

Nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie BWK

Het bestuur van wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin nodigt
haar leden en wijkbewoners uit op donderdag 12 januari 2023 voor de
Nieuwjaarsreceptie van 17.00 uur tot ca. 19.00 uur.
Er wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen in 2022 en we blikken vooruit op het
jaar 2023.
In de jaren 2021 en 2022 heeft het bestuur, om de bekende redenen, helaas geen
Nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren.
Een reden te meer om dit jaar feestelijk te beginnen met het heffen van het glas
en te toosten op een voorspoedig 2023.
U bent allen van harte welkom.
.
Onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes geven wij u de gelegenheid
met elkaar van gedachten te wisselen over het wel en wee in onze wijken en
gezamenlijk te toosten op een voorspoedig 2023.
De receptie vindt plaats in verenigingsgebouw Walboduin, A.Diepenbrockhof 2,
achterzijde Jumbo aan de Aaltje Noordewierstraat.

Handout VvV-bijenkomst 3-1-2022

Op 3 oktober 2022 gaf Hans-Jurgen Kramer, projectleider duurzame VvE’s van de Gemeente, in Walboduin voorlichting over de mogelijkheden om tot energiebesparingen te komen. Zijn Power Point-presentatie vindt u hier: handout_walboduin_031022

CONCEPT VOORONTWERP KIJKDUIN BAD – DELTAPLEIN & OMGEVING

Op 14 juni is het concept van het voorontwerp Kijkduin-Bad – Deltaplein & omgeving door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. U kunt het hier (RIS312396) vinden. De inspraaktermijn duurt tot 21 juli. Om u over het concept voorontwerp Deltaplein & omgeving te informeren houdt de gemeente op dinsdag 21 juni 2022 een informatie-/inloopbijeenkomst in het NH Hotel Atlantic, Deltaplein 200. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Het betreft een inloopbijeenkomst. U kunt dus zelf bepalen hoe laat u komt. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u te informeren en uw vragen te beantwoorden. Een bewonersbrief is in Kijkduin-Bad huis aan huis bezorgd.

Bij eventuele vragen kunt u mailen naar kijkduin@denhaag.nl.

Transitievisie warmte Den Haag

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de warmtevraag in de stad te voldoen.

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. Op onderstaande kaart is per wijk/buurt aangegeven op welke wijze men de warmte-transitie denkt uit te voeren. Voor Bohemen en Meer en Bos, Componistenbuurt en Oud-Waldeck betekent dit een warmtenet na 2030, voor Kijkduin zijn het warmtepompen, al is bijvoorbeeld de nieuwbouw in Kijkduin-Bad al voorzien van aardwarmte (warmte-koude-opslag).

Wijkagenda Waldeck

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck?

Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor
Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief
Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om
straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven.
U heeft vorige week een brief over de Wijkagenda Waldeck gekregen.
Inmiddels hebben al 750 bewoners de bewonersvragenlijst ingevuld. Om een
nog beter beeld te krijgen van de wijk, is het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen de vragenlijst invult. U kunt dit doen door via:
www.wijkagendawaldeck.nl de vragen te beantwoorden. U heeft de tijd tot 21
maart.

Veilig fietsen en recreëren in de duinen

Verkeersveiligheid kruising strandopgangen en Duinfietspaden wordt verbeterd

De verkeersveiligheid van de kruisingen bij strandopgangen en de Duinfietspaden F1/F360 tussen Kijkduin en Ter Heijde wordt verbeterd. Er worden nieuwe verkeersborden geplaatst en voorrangstekens op het wegdek aangebracht. Snel en langzaam verkeer wordt met deze aanpassingen erop geattendeerd elkaar de ruimte te geven. Daarnaast worden bepaalde kruisingen opnieuw geasfalteerd (F1) of van een zebrapad voorzien (F370).

Half maart starten de werkzaamheden, welke begin april zijn afgerond. Op de route Kijkduin – Ter Heijde worden in totaal negen kruisingen aangepakt. Fietsers zullen hier nauwelijks hinder van ondervinden. Strandtenthouders zijn op de hoogte gebracht over mogelijke hinder bij hun bevoorrading.

Meer informatie is te vinden op:  www.zuid-holland.nl/duinfietspaden

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461

In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS 308567). De locaties zijn zo goed mogelijk over de stad verspreid. Hierbij is ook gekeken naar waar de gemeente op dit moment wel/geen locatie beschikbaar heeft om te ontwikkelen. Daardoor is een geheel optimale spreiding niet mogelijk maar is binnen de mogelijkheden gezocht naar een zo optimaal mogelijke spreiding.

Voor wat betreft Cornelie van Zantenstraat 232-234 is besloten om deze locatie niet op te nemen in het doorbraakplan. De gemeente gaat hiervoor een nieuw participatieproces starten om opvolging te geven aan de moties RIS 308564 en RIS 308568. Hoe dit participatieproces eruit gaat zien is nog niet bekend.

Haags Ontmoeten Dekkersduin

Beste buurtbewoners van Dekkersduin,
Wij nodigen u van harte uit om het Haags Ontmoeten op onze locatie
Dekkersduin eens te bezoeken. Tijdens onze inloopmiddagen ontmoeten wij
u graag en willen wij u een kopje koffie en thee met iets lekkers aanbieden. Meer weten? Klik hier: promo flyer voor Dekkersduin Lees meer

Project Loos

PROJECT ‘LOOS
Op de locatie waar nu nog de Ontmoetingskerk staat, op de hoek van de
Aaltje Noordewierstraat en de Louis Davidsstraat, verrijst de komende
jaren woongebouw Loos. Het wordt een U-vormig gebouw met 78
huurappartementen rond een binnenhof en er komt een parkeergarage.

Eind 2022 is ter voorbereiding begonnen met de sloop van het gebouw.