Van Doggerland t/m Zandmotor

Lees meer

Lezing archeologie van de wijk

De archeologie van de wijk, een reis naar de prehistorie tussen Ockenburgh en Vogelwijk,
door: Karsten Lehmann (archeoloog in dienst van Gemeente Den Haag).
Hoe zag het leven van de bewoners er 3000 jaar geleden uit? Hoe zag het landschap er destijds uit? Sinds bijna 100 jaar worden archeologische onderzoeken in het duingebied tussen Ockenburgh en Vogelwijk uitgevoerd. Deze hebben in de vorige eeuw ons perspectief op de prehistorie en onze aanpak van de archeologie gevormd.
De resultaten van de opgravingen worden in deze lezing gepresenteerd en er volgen antwoorden op bovenstaande vragen.

Wanneer: 7 oktober 2021, 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Waar: Verenigingsgebouw Walboduin,
Alphons Diepenbrockhof 2, Den Haag, ingang achterzijde Jumbo.

Wij verzoeken  u vriendelijk zich aan te melden via info@walboduin.nl omdat de capaciteit van de zaal

gelimiteerd is en het nog onzeker is welke coronamaatregelen rond 16 september van toepassing zijn.

Uiteraard volgen wij de RIVM aanbevelingen m.b.t. afstand en aantal personen.

Mozartplantsoen

Met het plaatsen van een voetgangersbrug tussen het nieuwe Mozartplantsoen en de Mozartlaan, is de door omwonenden zo gewenste ombouw van sportveld naar groenvoorziening bijna gereed. Enkele bomen zijn door de stormen van de afgelopen maanden scheef komen te staan. Met touwen worden ze momenteel in de oorspronkelijke stand vastgezet. De verwachting is dat de wortels op den duur voldoende zullen uitgroeien om de taak van de touwen over te nemen.  Half september wordt het plantsoen officieel geopend en tegen die tijd zal ook het tokkelbaantje gereed zijn.

Algemene ledenvergadering

UITNODIGING

Algemene Ledenvergadering 2021donderdag 16 september 2021
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2
(achterkant Jumbo)

Lees meer

Uitnodiging project Loos

PROJECT ‘LOOS
Op de locatie waar nu nog de Ontmoetingskerk staat, op de hoek van de
Aaltje Noordewierstraat en de Louis Davidsstraat, verrijst de komende
jaren woongebouw Loos. Het wordt een U-vormig gebouw met 78
huurappartementen rond een binnenhof en er komt een parkeergarage.

Meer weten? Klik: 210505 Loos – uitnodiging informatie bijeenkomst (1)

De nieuwe Bethelkerk

Voor de Bethelkerk werd in de nieuwe wijk Bohemen in 1938 de eerste steen gelegd. Architect Kuyper maakte een ontwerp in de stijl van de Nieuwe Haagse school, een stijl die toen ook veel werd toegepast in de bebouwing van Bohemen. 75 Jaar later moest het kerkbestuur door het teruglopende kerkbezoek de kerk sluiten. Tegen het voornemen om de kerk te slopen en te vervangen door een complex van 40 appartementen, kwam de buurt in opstand. Verder lezen? Klik hier: Bethelkerk 2

Lees meer

Nieuwsbrief voor senioren

De Haagse stichting Voor Welzijn, heeft een nieuwsbrief voor Senioren in Loosduinen gepubliceerd, met o.a. tips voor contacten in corona-tijd. Wilt de nieuwsbrief lezen, klik dan op: Nieuwsbrief februari 2021

Mozartplantsoen

In het vroege voorjaar van 2016 heeft wethouder Revis in het AD de lezers gevraagd om suggesties voor plekken om nieuwe bomen in Den Haag te planten. Wij hebben toen voorgesteld om het terrein van de naar het Stokroosveld vertrokken handbalvereniging Wings  weer te beplanten in de geest van het oorspronkelijke landgoed Meer en Bos. Het landgoed was immers door de doorsnijding van de Laan van Meerdervoort, zandafgraving en diverse bouwwerken, aangetast. Al gauw bleek dat de gemeente andere plannen had, namelijk het bebouwen van het terrein met flats door de verzelfstandigde ontwikkelmaatschappij van de Provincie Drente. Dat heeft geleid tot veel protesten, vooral van omwonenden, en ruim drie jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om op het terrein een parkje aan te leggen, dat later de naam Mozartplantsoen kreeg. Een werkgroep heeft daarna samen met ontwerpers van het gemeentelijke ingenieursbureau een verdere invulling aan het terrein gegeven. En toen bleef het een tijd stil. Op het terrein staat het clubgebouw van Wings en ook de jeu de boulebaan moest worden veiliggesteld. Aanvankelijk werd wilde de gemeente het gebouwtje ‘op de markt zetten’ en werd dat gekoppeld aan het realiseren van het plantsoen. Gelukkig werd in de loop van 2020 die koppeling losgelaten en konden de gereserveerde budgetten nog binnen dat jaar besteed worden aan het plantsoen. Inmiddels is in een hoog tempo het Mozartplantsoen aangelegd. Het bruggetje naar de Mozartlaan is aangekocht en wordt begin 2021 geplaatst. De komende paar maanden blijft het terrein nog afgesloten om de begroeiing te beschermen. Naar het zich laat aanzien blijft het clubgebouw in handen van de gemeente en krijgt het een maatschappelijke bestemming.

Tot slot: felicitaties en veel dank voor hen die dit resultaat hebben weten te bereiken!

Het deel van het plantsoen bij het clubhuis. Het pad loopt naar de Mozartlaan, waar nog een bruggetje wordt geplaatst. Op de uitstulpingen van het pad komen bankjes  Het donkere vak bij het clubhuis wordt een moestuin.

Aan de andere kant van het plantsoen komt o.a. een speelvoorziening met een kabelbaantje.

Schotse Hooglanders terug op hun winterweide: de Haagse duinen

In de nieuwsbrieven van Het Haagse Groen (https://hethaagsegroen.nl) staan vaak berichten die ook voor onze omgeving interessant zijn. Zo ook de terugkeer van de Schotse Hooglanders in de Westduinen. Helaas ontbreekt  in de Wijkinfo de ruimte om het hele artikel over te nemen. Met toestemming van de redactie van Het Haagse Groen hebben wij het artikel in enigszins aangepaste vorm op onze website geplaatst.

De Schotse Hooglanders in het Westduinpark zijn er weer! Deze rustige, behaarde dames lopen vrij rond om het duinlandschap open en gevarieerd te houden. Het Haagse Groen was erbij toen de grazers vanuit de weilanden van de Uithof naar hun vertrouwde ‘winterweide’ werden gebracht: het Westduinpark.

De Schotse Hooglanders hebben in de zomer genoten van het sappige gras in de rijkelijk begroeide weilanden van De Uithof. Maar in de herfst en winter is het tijd voor een andere, drogere plek. “Door de vele regens krijgen de dieren in de weilanden doorlopend natte voeten. Daarnaast lopen ze de toplaag stuk waardoor de weilanden beschadigen. Tijd om te vertrekken naar de winterweide… de droge duingrond in het Westduinpark”, zegt Rens de Boer van Ekogrön.

[tekst gaat verder onder de foto’s]

Met deze flexible hekken helpen Gijs en zijn collega het weiland te verkleinen.
De weilanden in de Uithof worden door de regen te drassig voor de dames.

De Schotse Hooglanders en de andere grote grazers die in onze Haagse natuurgebieden te vinden zijn, zijn dieren van dit gespecialiseerd bedrijf in natuuronderhoud. Rens beheert ongeveer 4.500 hectare natuur verdeeld over ruim dertig gebieden met graasdieren in Noord- en Zuid-Holland.

Haagse kudde

Een van de kuddes die Rens beheert is de kudde van gemeente Den Haag. Die bestaat uit zes pony’s voor winterbegrazing in Wapendal en een deel van het Westduinpark (in de zomer staan ze in Noord-Holland), acht schapen voor natuurgebied De Uithof en twaalf Schotse Hooglanders voor de Uithof en het Westduinpark. Samen beheren ze ongeveer 140 hectare van de  Haagse natuur.

Met een trailer komen medewerkers van Ekogrön aan in De Uithof. Ze laden hekken uit, waarmee ze en stuk land afzetten en een kraal bouwen. Voorzichtig en met beleid lokken ze de Hooglanders en drijven ze rustig in de kraal. Een voor een sjokken de dieren de trailer op, moeders en dochters staan in de trailer bij elkaar. Dan gaat de klep dicht en rijden de verzorgers naar het Westduinpark. Daar verdwijnen ze met zwiepende en zwaaiende staarten de bosjes in. “Aan het werk dames!”, lacht Rens.

[tekst gaat verder onder de foto’s]

Gijs geeft de dames nog wat hooi.
En dan gaat het hek dicht en komt de trailer erbij. 

Verschillende leefgebiedjes

De grazers zijn weer terug op hun vertrouwde najaarsstek, de duinen. “Ze voorkomen dat het duingebied dichtgroeit en zorgen voor meer biodiversiteit”, zegt Rens. “De dieren eten hier wat, drinken daar wat, lopen paadjes plat en poepen weer op ander plekje. Zo krijg je eigenlijk allemaal verschillende leefgebiedjes in je terrein met ieder eigen kenmerken en dier- en insectensoorten”, legt Rens uit.

Verzorger Maikel begeleidt de dames een voor een naar de trailer.

In 2012 begon hij in het Westduinpark met vier Schotse Hooglanders en tijdelijk een grote stier met wie er kalfjes kwamen. “De vrouwelijke dieren zijn in Den Haag gebleven, de mannelijke dieren zijn in andere natuurgebieden geplaatst. Dit om te voorkomen dat de jonge stiertjes hun moeder of tante zouden bevruchten. In het Westduinpark loopt nu een mooie kudde van moeders en dochters dat zich als een familie gedraagt.”

Laat weten dat je er bent

Rens raadt iedereen aan om volop van de dieren te genieten, maar dat wel met respect te doen. “Ons advies voor de omgang met de grote grazers in alle gebieden, is: houd 25 meter afstand, zeker met een hond, en laat weten dat je er bent. Bijvoorbeeld door tegen ze te praten. Mochten ze op je pad liggen, loop er dan in een grote boog omheen of kies een andere route.

Een mooi moment in het jaar: Daar zijn ze weer! 

En heel belangrijk; geef de dieren nooit eten. “Dat is niet goed voor hun spijsvertering. Ook worden ze opdringerig. En dat kan niet in gebieden met zoveel recreanten als in het Westduinpark. Dit geldt voor alle dieren, dus zeker ook voor de pony’s en schapen”, zegt Rens.

Meer weten?

Wil je meer weten over natuurlijke begrazing? Kijk dan eens op de website van Ekogrön. Meer informatie over onze natuurgebieden vind je hier.

Moeders en dochters als een familie samen in de duinen.
Het blijft indrukwekkend om deze mooie Schotse Hooglanders in de duinen te zien grazen.

 

Algemene ledenvergadering 11-11-2020

Met inachtneming van de beperkingen door de coronamaatregelen, kon op 11 november 2020  de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Het verslag van de vergadering, alsmede de bevindingen van de kascommissie en de samenstelling van het nieuwe bestuur, treft u elders aan op deze website.

Van de nieuwe leden van het bestuur van Wijkverening en Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin kunt u een korte c.v. en een foto vinden door op onderstaande  links te klikken.  Marjolein Fagel-Hofkamp is benoemd tot secretaris en Bert van der Valk  en Henk Maasland tot bestuursleden zonder portefeuille.