Mozartplantsoen

In het vroege voorjaar van 2016 heeft wethouder Revis in het AD de lezers gevraagd om suggesties voor plekken om nieuwe bomen in Den Haag te planten. Wij hebben toen voorgesteld om het terrein van de naar het Stokroosveld vertrokken handbalvereniging Wings  weer te beplanten in de geest van het oorspronkelijke landgoed Meer en Bos. Het landgoed was immers door de doorsnijding van de Laan van Meerdervoort, zandafgraving en diverse bouwwerken, aangetast. Al gauw bleek dat de gemeente andere plannen had, namelijk het bebouwen van het terrein met flats door de verzelfstandigde ontwikkelmaatschappij van de Provincie Drente. Dat heeft geleid tot veel protesten, vooral van omwonenden, en ruim drie jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om op het terrein een parkje aan te leggen, dat later de naam Mozartplantsoen kreeg. Een werkgroep heeft daarna samen met ontwerpers van het gemeentelijke ingenieursbureau een verdere invulling aan het terrein gegeven. En toen bleef het een tijd stil. Op het terrein staat het clubgebouw van Wings en ook de jeu de boulebaan moest worden veiliggesteld. Aanvankelijk werd wilde de gemeente het gebouwtje ‘op de markt zetten’ en werd dat gekoppeld aan het realiseren van het plantsoen. Gelukkig werd in de loop van 2020 die koppeling losgelaten en konden de gereserveerde budgetten nog binnen dat jaar besteed worden aan het plantsoen. Inmiddels is in een hoog tempo het Mozartplantsoen aangelegd. Het bruggetje naar de Mozartlaan is aangekocht en wordt begin 2021 geplaatst. De komende paar maanden blijft het terrein nog afgesloten om de begroeiing te beschermen. Naar het zich laat aanzien blijft het clubgebouw in handen van de gemeente en krijgt het een maatschappelijke bestemming.

Tot slot: felicitaties en veel dank voor hen die dit resultaat hebben weten te bereiken!

Het deel van het plantsoen bij het clubhuis. Het pad loopt naar de Mozartlaan, waar nog een bruggetje wordt geplaatst. Op de uitstulpingen van het pad komen bankjes  Het donkere vak bij het clubhuis wordt een moestuin.

Aan de andere kant van het plantsoen komt o.a. een speelvoorziening met een kabelbaantje.

Schotse Hooglanders terug op hun winterweide: de Haagse duinen

In de nieuwsbrieven van Het Haagse Groen (https://hethaagsegroen.nl) staan vaak berichten die ook voor onze omgeving interessant zijn. Zo ook de terugkeer van de Schotse Hooglanders in de Westduinen. Helaas ontbreekt  in de Wijkinfo de ruimte om het hele artikel over te nemen. Met toestemming van de redactie van Het Haagse Groen hebben wij het artikel in enigszins aangepaste vorm op onze website geplaatst.

De Schotse Hooglanders in het Westduinpark zijn er weer! Deze rustige, behaarde dames lopen vrij rond om het duinlandschap open en gevarieerd te houden. Het Haagse Groen was erbij toen de grazers vanuit de weilanden van de Uithof naar hun vertrouwde ‘winterweide’ werden gebracht: het Westduinpark.

De Schotse Hooglanders hebben in de zomer genoten van het sappige gras in de rijkelijk begroeide weilanden van De Uithof. Maar in de herfst en winter is het tijd voor een andere, drogere plek. “Door de vele regens krijgen de dieren in de weilanden doorlopend natte voeten. Daarnaast lopen ze de toplaag stuk waardoor de weilanden beschadigen. Tijd om te vertrekken naar de winterweide… de droge duingrond in het Westduinpark”, zegt Rens de Boer van Ekogrön.

[tekst gaat verder onder de foto’s]

Met deze flexible hekken helpen Gijs en zijn collega het weiland te verkleinen.
De weilanden in de Uithof worden door de regen te drassig voor de dames.

De Schotse Hooglanders en de andere grote grazers die in onze Haagse natuurgebieden te vinden zijn, zijn dieren van dit gespecialiseerd bedrijf in natuuronderhoud. Rens beheert ongeveer 4.500 hectare natuur verdeeld over ruim dertig gebieden met graasdieren in Noord- en Zuid-Holland.

Haagse kudde

Een van de kuddes die Rens beheert is de kudde van gemeente Den Haag. Die bestaat uit zes pony’s voor winterbegrazing in Wapendal en een deel van het Westduinpark (in de zomer staan ze in Noord-Holland), acht schapen voor natuurgebied De Uithof en twaalf Schotse Hooglanders voor de Uithof en het Westduinpark. Samen beheren ze ongeveer 140 hectare van de  Haagse natuur.

Met een trailer komen medewerkers van Ekogrön aan in De Uithof. Ze laden hekken uit, waarmee ze en stuk land afzetten en een kraal bouwen. Voorzichtig en met beleid lokken ze de Hooglanders en drijven ze rustig in de kraal. Een voor een sjokken de dieren de trailer op, moeders en dochters staan in de trailer bij elkaar. Dan gaat de klep dicht en rijden de verzorgers naar het Westduinpark. Daar verdwijnen ze met zwiepende en zwaaiende staarten de bosjes in. “Aan het werk dames!”, lacht Rens.

[tekst gaat verder onder de foto’s]

Gijs geeft de dames nog wat hooi.
En dan gaat het hek dicht en komt de trailer erbij. 

Verschillende leefgebiedjes

De grazers zijn weer terug op hun vertrouwde najaarsstek, de duinen. “Ze voorkomen dat het duingebied dichtgroeit en zorgen voor meer biodiversiteit”, zegt Rens. “De dieren eten hier wat, drinken daar wat, lopen paadjes plat en poepen weer op ander plekje. Zo krijg je eigenlijk allemaal verschillende leefgebiedjes in je terrein met ieder eigen kenmerken en dier- en insectensoorten”, legt Rens uit.

Verzorger Maikel begeleidt de dames een voor een naar de trailer.

In 2012 begon hij in het Westduinpark met vier Schotse Hooglanders en tijdelijk een grote stier met wie er kalfjes kwamen. “De vrouwelijke dieren zijn in Den Haag gebleven, de mannelijke dieren zijn in andere natuurgebieden geplaatst. Dit om te voorkomen dat de jonge stiertjes hun moeder of tante zouden bevruchten. In het Westduinpark loopt nu een mooie kudde van moeders en dochters dat zich als een familie gedraagt.”

Laat weten dat je er bent

Rens raadt iedereen aan om volop van de dieren te genieten, maar dat wel met respect te doen. “Ons advies voor de omgang met de grote grazers in alle gebieden, is: houd 25 meter afstand, zeker met een hond, en laat weten dat je er bent. Bijvoorbeeld door tegen ze te praten. Mochten ze op je pad liggen, loop er dan in een grote boog omheen of kies een andere route.

Een mooi moment in het jaar: Daar zijn ze weer! 

En heel belangrijk; geef de dieren nooit eten. “Dat is niet goed voor hun spijsvertering. Ook worden ze opdringerig. En dat kan niet in gebieden met zoveel recreanten als in het Westduinpark. Dit geldt voor alle dieren, dus zeker ook voor de pony’s en schapen”, zegt Rens.

Meer weten?

Wil je meer weten over natuurlijke begrazing? Kijk dan eens op de website van Ekogrön. Meer informatie over onze natuurgebieden vind je hier.

Moeders en dochters als een familie samen in de duinen.
Het blijft indrukwekkend om deze mooie Schotse Hooglanders in de duinen te zien grazen.

 

Algemene ledenvergadering 11-11-2020

Met inachtneming van de beperkingen door de coronamaatregelen, kon op 11 november 2020  de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Het verslag van de vergadering, alsmede de bevindingen van de kascommissie en de samenstelling van het nieuwe bestuur, treft u elders aan op deze website.

Van de nieuwe leden van het bestuur van Wijkverening en Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin kunt u een korte c.v. en een foto vinden door op onderstaande  links te klikken.  Marjolein Fagel-Hofkamp is benoemd tot secretaris en Bert van der Valk  en Henk Maasland tot bestuursleden zonder portefeuille.

Het Haagse Groen

Het Haagse Groen is een website-publicatie van de gemeente, met daarin wetenswaardigheden over onze groene leefomgeving. Op verzoek van de redactie van Het Haagse Groen plaatsen wij hier twee artikelen. “Kroosbusters” gaat over de mensen die kroos en andere waterplanten verwijderen om het water gezond te houden. U kunt dit bekijken met deze link: ​kroosbusters.

Het tweede artikel gaat over rondslingerende mondkapjes en de impact die deze hebben op de natuur.

Milieuzone brom- en snorfietsen

Den Haag krijgt een milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen op benzine. Vanaf 1 december 2020 mag u met een brom- of snorfiets uit 2010 en daarvoor nergens meer rijden in Den Haag. Oude elektrische brom- en snorfietsen zijn wel toegestaan. Lees meer

Nieuwsbrief Kijkduin 4

 

Begin juli is de vierde nieuwsbrief van de Gemeente over de ontwikkelingen in en rond Kijkduin verschenen. U kunt deze nieuwsbrief hier downloaden.

Bent u geïnteresseerd in details van Nieuw Kijkduin, dan kunt u een virtuele toer door Kijkduin Bad hier volgen.

Op de door de SBK georganiseerde bijeenkomst op 20 mei 2019 werd ook de voorgenomen volgorde van de diverse bouwwerkzaamheden getoond. Zie 20200513_Kijkduin fase 2_presentatie SBK-1

Wijkgericht snoeien in de wijk Bohemen

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de openbare ruimte. We streven er naar om een prettige leefomgeving te creëren voor de bewoners van de wijken.

In de wijken voeren wij het onderhoud uit vanuit het onderhoud Wijk & Buurtgroenbestek. Dit houdt in dat wij om de 5 a 7 jaar in het kader van de wettelijke zorgplicht,  de heester beplanting moeten snoeien i.v.m. verjonging en ingewaaide zaailingen zoals de Hollandse iep moeten verwijderen. Ook de straat- en laanbomen hebben onderhoud nodig in de vorm van begeleiding- snoei. Dit betekent het verwijderen van doodhout, het uitvoeren van vorm-snoei  en laag hangende takken verwijderen i.v.m. de wettelijke doorrij- en doorloop hoogten (vorm-snoei = het uitvoeren van onderhoud snoei met intact houding van de originele groeivorm van de boom).

We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en streven naar een efficiënte en ecologisch vriendelijke methode om het groenareaal van Loosduinen beheersbaar te maken en te houden.

Start van deze werkzaamheden (fase 1) zal plaatsvinden na het broedseizoen en na publicatie in het wijkblad of op de website van het wijkberaad (www.walboduin.nl).

Fase 1 (2020) betreft de Muurbloemweg -Aronskelkweg (laag)-Cliviastraat-Zilverschoonstraat-Margrietstraat-Speenkruidstraat- Lobelialaan-Hoefbladlaan-Pinsterbloemplein-Godetiaweg.

Hieronder staat een uitleg van de werkzaamheden:

Straat & Laanbomen: 

 • Het verwijderen van doodhout;
 • Het verwijderen van schuurtakken (takken die over elkaar heen groeien en daardoor over elkaar heen schuren) en waterlot (= de verzamelnaam van verschillende types scheutgroei aan de stam. Dit ontstaat bij plotse veranderingen in groeifactoren (water, licht), na snoei of beschadigingen);
 • Het uitvoeren van begeleiding & verjongings-snoei;
 • Het snoeien van overhangende takken (boven trottoir en rijbaan);
 • Het verwijderen van alle vrijgekomen materialen;
 • Het netjes achter laten van het bewerkte terrein;
 • Het treffen van verkeersmaatregelen (er worden geen wegen afgesloten)

Grove, Fijne Sierheesters en zaailingen:

 • Het verwijderen van zaailingen in z’n algemeenheid;
 • Het verwijderen van iepen zaailingen (i.v.m. iepziekte);
 • Het uitvoeren van onderhouds-snoei aan heestersbeplanting in de bestaande vakken;
 • Het snoeien van overhangende takken (boven trottoir en rijbaan);
 • Het selectief kort zetten van heesterbeplanting en diverse solitaire heesters laten staan;
 • Het opnemen en bestellen van nieuwe aanplant (i.v.m. vervangen oude beplanting);
 • Het netjes achter laten van het bewerkte terrein.

Over het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in Fase 2  wordt u in 2021 wederom geïnformeerd via het wijkblad of website van het wijkberaad (www.walboduin.nl/nieuws).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met groenbeheerder F. Appeldooren  Tel.: 06-50662169 of loosduinen@denhaag.nl

Over het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in Fase 2  wordt u in 2021 wederom geïnformeerd via het wijkblad of website van het wijkberaad.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met groenbeheerder F. Appeldooren  Tel.: 06-50662169 of loosduinen@denhaag.nl

 

Coronavirus

De maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus hebben ook invloed op Walboduin. Vergaderingen kunnen helaas tot nader order in ons wijkgebouw niet of met forse beperkingendoorgaan. Dat geldt ook voor de lezing van mevr. Corien Glaudemans over “Oorlog in de lucht – Den Haag 1940 – ’45” op 23 maart. Zodra een nieuwe datum bekend is, zal deze o.a. op deze website worden gepubliceerd.

Nieuwsbrief Kijkduin 3

Begin januari is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in en rond Kijkduin verschenen. U kunt deze nieuwsbrief hier downloaden.

 

 

Graffiti

Meldpunt Graffiti bestaat 10 jaar en samen met u hebben we gewerkt aan het terugdringen van de graffiti-overlast in uw straat, buurt en wijk. En met succes. Zonder de hulp van burgers, winkeliersverenigingen, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen hadden wij dit resultaat nooit kunnen halen. Dank voor uw inzet. De stad is inmiddels grotendeels graffiti-vrij. Ons grote wapenfeit is de gratis graffiti-schoonmaakregeling voor huiseigenaren. U schrijft zich in, meldt en wij laten de graffiti verwijderen. Makkelijker kunnen we het niet maken, mooier wel.

Wat doen wij?
Verwijderen van illegale graffiti en het aanbrengen van graffitikunst.
Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid heeft mede geleid tot het succes.

Succes komt niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
En dat doen wij samen met u. Ontsiert graffiti uw pand, straat of wijk, meldt het bij ons. Zo houden we de stad schoon.

Wij zien niet alles.
Daarom hebben wij uw hulp nodig.

Melden via meldpuntgraffiti@denhaag.nl, 14070 of www.denhaag.nl