Informatieavond voor bewoners

Agenda

Donderdag 31 oktober 2019, aanvang 19.30 uur     

Zaal open om 19.00 uur

Vergaderlocatie:

Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2,  achterkant Jumbo, aan de Aaltje Noordewierstraat.

 • Opening                                                             introductie
 • Presentatie Geste Groep  St. Jansklooster           Annette Stevers
 • Politie, waakzaam en dienstbaar                    Teamchef Ronald v.d. Broek
 • Westduinpark  stand van zaken paden enz.         Bert van der Valk
 • Kijkduin Binnen Landschappelijk raamwerk       Proj.manager DSO
 • Kijkduin Bad                                                       Ad Roos projectleider FRED
 • Sluiting met drankje                                     ca. 21.30 uur

Wilt u ons per email info@walboduin.nl laten weten of wij op uw komst mogen rekenen o.v.v. het aantal personen. De ruimte in de zaal is beperkt tot ca. 80 zitplaatsen.

Dus meldt u snel aan. vol=vol!

Toptalenten in de schilderkunst

Cursus kunstgeschiedenis in Walboduin

Najaar 2019
TOPTALENTEN IN DE SCHILDERKUNST
ITALIE-NEDERLAND 16DE EN 17DE EEUW
Ontelbare schilders zijn er geboren, hebben kortere of langere tijd met meer of minder succes gewerkt en zijn vervolgens weer uit beeld geraakt. .
Maar niet allemaal: een klein aantal werd nooit meer vergeten enkelen hebben zich een soort “eeuwigheidswaarde” verworven.. Omdat zij deden wat nog niet eerder door iemand was gedaan of wat nog nooit eerder door iemand gedúrfd was. Omdat zij vernieuwender, veelzijdiger, origineler, provocerender, grootser of shockerender waren dan alle anderen.
En daarom zijn deze ”genieën” tot op de dag van vandaag een voorbeeld en inspiratiebron gebleven.
We zullen een zeer bijzonder zestal nader bekijken:
31 oktober Leonardo da Vinci: door nieuwsgierigheid gedreven..
7 november Michelangelo: doorzetter in het onmogelijke
14 november Raffaello: gentleman-kunstenaar.
21 november Caravaggio: het onderwerp in de schijnwerpers:
28 november Rubens: diplomaat, patriciër en “manager”van een groot atelier.
12 december Rembrandt: de bijzonderheid van “het gewone”.
LET OP: 5 DECEMBER IS ER GEEN LES ivm SINTERKLAAS.
Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstr. 39, 2284XN Rijswijk
070 3932805
mail: mjhuijbers@gmail.com
Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2, 2551 KE . Den Haag
Tijd: donderdagmiddag van 14.30 – plm 16.45
Prijs: € 70
Aanmelding: bij de docent. Bij voorkeur schriftelijk of per email.
Ovv uw naam, adres , emailadres en/ of tel. nr.
De lessen zijn ook afzonderlijk te volgen. U betaalt dan € 15 per keer.

Lezing over de Zandmotor

Op maandag 23 september houdt Bert van der Valk bij Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin een lezing over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de Zandmotor. Plaats: Alphons Diepenbrockhof 2 (achterzijde Jumbo). Aanvangstijd 19.30u, toegang gratis.

Foto: Omroep West

Vacatures Ogen en Oren

Voor de werkgroep Ogen en Oren zoeken wij bewoners van de gebiedjes F, N en O, die daar Ogen en Oren voor ons willen zijn. Heeft u belangstelling, dan stellen wij het zeer op prijs als u zich via ons e-mailadres (info@walboduin.nl) meldt. Wilt u zich eerst oriënteren, dan zou dat bijvoorbeeld kunnen op de bijeenkomst van O &O op dinsdag 18 juni, aanvang 19.30u,  in Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (achterzijde Jumbo). Klik op het kaartje voor meer details.

Mozartplantsoen

Op het voormalige Wingsterrein aan de Mozartlaan zou, volgens een gemeentelijk plan uit 2016, woningbouw plaatsvinden. Na massale protesten van bewoners uit de omgeving is dit plan afgeblazen ten faveure van een groene bestemming. Een groep omwonenden onder leiding van een landschapsarchitect en een projectleider is een overleg gestart om het terrein een invulling te geven die past in de omgeving en waar veel buurtbewoners mee kunnen instemmen. Er is inmiddels een plan gemaakt. De Gemeente heeft in principe in eerste instantie een totaalbedrag van €300.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Later is daar door Stadsbeheer nog een bedrag van €180.000,- aan toegevoegd omdat er veel bomen en ander groen wordt toegevoegd aan de openbare ruimte en is vanuit het stadsdeel Loosduinen nog €20.000,- beschikbaar gesteld voor inrichting, zoals zitbanken. Dit alles wel onder voorbehoud van de uiteindelijke beslissing van het College van B & W. Ook aan de omwonenden worden de plannen voorgelegd. Datum en plaats daarvoor zijn nog niet bekend gemaakt. Het voormalige clubgebouw van Wings wordt waarschijnlijk gekocht door de nieuwe eigenaar van de Bethelkerk. De gemeente en de werkgroep die zich met de planvorming bezighoudt, zien graag een maatschappelijke bestemming.

Vacature

Gezocht: een medewerker/ster op vrijwillige basis voor ons secretariaat op  donderdagochtenden  van 09.00 tot 12.00 uur.

Graag komen wij in contact met iemand met secretariële ervaring die overweg kan met de PC met Windows 10.

De taken bestaan o.a. uit:

 • beantwoorden van de telefoon;
 • verzorgen van de post en e-mail;
 • het boeken van huurders voor de zaal en het versturen van de nota’s;
 • het verlenen van hand- en spandiensten bij een beperkt aantal evenementen.

Bekendheid met het werkgebied van de vereniging/wijkberaad is een pré. Het incidenteel vervangen van de andere medewerkster op dinsdagochtend, dient geen probleem te zijn.

Wij bieden een rustige werkomgeving met veel individuele vrijheden.

Graag zien wij uw reactie tegemoet op info@walboduin.nl of  hankhoogwout@kpnplanet.nl.

Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen op nummer 070- 397 23 51.

Bestuur wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin.

Opening Duinkijker & Street Art City in Nieuw-Kijkduin

Nieuw Kijkduin – Opening Duinkijker & Street Art City

Op 12 mei om 12 uur opent Wethouder Rachid Guernaoui de Duinkijker en ‘Street Art City’. 

Middenin het oude winkelcentrum van Kijkduin verrijst Street Art City met als kloppend hart de Duinkijker.

De Duinkijker is een centrum voor verbinding, verduurzaming en vitaliteit. Een plek waar kinderen en volwassenen leren kijken naar zichzelf, anderen en hun omgeving op gezonde en duurzame wijze. Verschillende doelgroepen zoals bewoners, bezoekers, bedrijven en scholen kunnen bij de Duinkijker terecht voor educatieve, recreatieve, sportieve en informatieve programma’s.

Een paar voorbeelden van activiteiten die je bij de Duinkijker kunt vinden: Trashure Hunt (schatten jagen die niet in de natuur thuis horen), bewegen voor jong en oud en mentale vitaliteit door Bewegen aan Zee, yoga en tai-chi lessen door Fit Body & Mind, lezingen over de geschiedenis van Kijkduin door Theo van Os, Fysiotherapie de Oranje tafel, Osteopathie Versteegh, Sportmassage en Personal training van Fit4Play, knutselen en spelen op het strand met Kids club Kijkduin en burenactiviteiten door vrijwilligers van Buren in Kijkduin.

Street Art City is een initiatief van Miranda Lantink/MLDesigners samen met artiesten van The Hague Street Art voor projectontwikkelaar FRED Developers om het half lege winkelcentrum wat meer dynamiek en beleving te geven in de laatste periode voor de sloop in oktober 2019.  Het wordt een vrijplaats waar street artists wandschilderingen en kunstwerken gaan maken in het thema ‘plastic pollution’. Meerdere kunstenaars zullen de leegstaande units het komende halfjaar permanent als atelierruimte gaan gebruiken. 

De eerste contouren van Street Art City zijn reeds zichtbaar en meerdere topartiesten hebben bevestigd op korte termijn schilderingen te komen maken op deze unieke playground

Op 12 mei zullen er meerdere artiesten ‘live’ aan het schilderen zijn op verschillende plekken in het winkelcentrum.

FRED Developers is erg blij dat er een invulling voor het leegstaande gedeelte van het winkelcentrum is gevonden waarin de kunstenaars hun creativiteit de vrije loop kunnen laten.

De aantrekkingskracht van Street Art City en de Duinkijker zullen dit seizoen een boost geven voor de nog zittende winkeliers en voor extra aantrekkingskracht zorgen voor bewoners en bezoekers van Kijkduin.

Programma opening 12 mei (alle activiteiten zijn gratis en vol = vol) gehele dag

10.00 – 12.00  Kreeften knutselen door Kidsclub Kijkduin

11.00 – 12.00  Paint mee aan een reuzemuurschildering

12.00 – 12.30 Opening Duinkijker met wethouder Rachid Guernaoui

12.25 – 12.30  Jazzdans optreden van de MK Dance Studio

12.30 – 13.00  Koffie en gebak in de Duinkijker.

12.40 – 13.00  Rondleiding langs ateliers Street Art City

13.00 – 13.30  Opening Street Art City bij de Sales Gallery van FRED Developers

13.30 – 13.35  Introductie Dirk van der Kooi en The New Raw van buitenmeubilair

‘Plastic Pollution’ met aansluitend een hapje en een drankje.

13.00 – 13.30  stoelyoga met stoelyoga Den Haag in de Duinkijker

12.45 – 14.15  Trashure hunt: schatten zoeken en daarmee knutselen

13.00 – 16.00 Paint mee aan een reuzemuurschildering

13.30 – 13.45  Voorlichting “Hoe houd je je lijf vitaal”

Algemene ledenvergadering Wijkvereniging

Op 9 mei wordt in verenigingsgebouw Walboduin de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Aanvang 19.30u, in verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo). Zaal open om 19.15 u.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2018
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 20178
 6. Financiën- financieel verslag 2018*
 7. Bevindingen kascommissie
 8. Décharge bestuur en penningmeester
 9. Benoeming kascommissie
 10. Bestuursverkiezing **
 11. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2020
 12. Rondvraag
 13. Sluiting (ca. 21.00 uur)

*Het financieel verslag kan na 20 maart worden afgehaald in het verenigingsgebouw,
of per email opgevraagd worden : info@walboduin.nl
** toelichting bestuursverkiezing
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 5 april 2018 als volgt uit:
J.H.M.Hoogwout, voorzitter
J.H.A. van den Muijsenberg, vice-voorzitter
J. Hofker, secretaris
J.H. Kroon, penningmeester
Volgens het rooster treedt de penningmeester de heer J.Kroon af. Deze heeft te kennen
gegeven zich herkiesbaar te stellen, als beheerder van de financiën. Ingevolge artikel 9 van
de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit
één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien
leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van tegenkandidaten dient tenminste
drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het
bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de voorge-
stelde kandidaat.


Na de vergadering is er gelegenheid informeel van gedachten te
wisselen met elkaar en met het bestuur onder het genot van een
hapje en een drankje.

Nieuwsbrief Kijkduin

Begin januari is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in en rond Kijkduin verschenen. U kunt deze nieuwsbrief hier downloaden.


Cursus kunstgeschiedenis

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWKUNST

Ontdekkingen en mislukkingen

Bouwen om in te wonen, bouwen voor God, bouwen voor een of ander “nuttig doel” of om indruk te maken….
De geschiedenis van het bouwen is zo oud als de geschiedenis van de mensheid. De tijden veranderden, de eisen die aan bouwwerken gesteld werden veranderden méé. Bouwwerken vormen door de eeuwen heen een mooie spiegel van menselijke ambities.
Het is interessant om te zien hóé en waarom dat gebeurde. En om te constateren dat sommige dingen van blijvende waarde bleken en andere maar een kort leven geleid hebben.
Deze cursus laat de ontwikkeling zien vanaf de klassieke oudheid tot nu: een verhaal van adembenemende ontdekkingen maar ook van mislukkingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
1 De Romeinen: van blijvende invloed. 2 De middeleeuwse kathedralen: hemelbestormers . 3 De Renaissance: een soort vervolg op de Romeinen. 4 Barok: indrukmakende pracht en praal.
5 De 19de eeuw: de “neo”stijlen: weinig nieuws onder de zon. 6 De 20 ste eeuw: de (on) mogelijkheden van ijzer, staal en glas.

Data : donderdagmiddagen 14, 21 en 28 februari, 7, 14 en 21 maart 2019
van 14.30 tot plm 16.30 uur.

Prijs: € 70. De lessen zijn ook per keer te volgen. U betaalt dan € 15 per keer.

Info en aanmelden bij Tieleke Huijbers.
070 3932805
Mail: mjhuijbers@gmail.com