Nieuwsbrief Kijkduin

Begin januari is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in en rond Kijkduin verschenen. U kunt deze nieuwsbrief hier downloaden.


Cursus kunstgeschiedenis

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWKUNST

Ontdekkingen en mislukkingen

Bouwen om in te wonen, bouwen voor God, bouwen voor een of ander “nuttig doel” of om indruk te maken….
De geschiedenis van het bouwen is zo oud als de geschiedenis van de mensheid. De tijden veranderden, de eisen die aan bouwwerken gesteld werden veranderden méé. Bouwwerken vormen door de eeuwen heen een mooie spiegel van menselijke ambities.
Het is interessant om te zien hóé en waarom dat gebeurde. En om te constateren dat sommige dingen van blijvende waarde bleken en andere maar een kort leven geleid hebben.
Deze cursus laat de ontwikkeling zien vanaf de klassieke oudheid tot nu: een verhaal van adembenemende ontdekkingen maar ook van mislukkingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
1 De Romeinen: van blijvende invloed. 2 De middeleeuwse kathedralen: hemelbestormers . 3 De Renaissance: een soort vervolg op de Romeinen. 4 Barok: indrukmakende pracht en praal.
5 De 19de eeuw: de “neo”stijlen: weinig nieuws onder de zon. 6 De 20 ste eeuw: de (on) mogelijkheden van ijzer, staal en glas.

Data : donderdagmiddagen 14, 21 en 28 februari, 7, 14 en 21 maart 2019
van 14.30 tot plm 16.30 uur.

Prijs: € 70. De lessen zijn ook per keer te volgen. U betaalt dan € 15 per keer.

Info en aanmelden bij Tieleke Huijbers.
070 3932805
Mail: mjhuijbers@gmail.com

Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur van Wijkvereniging en Wijkberaad
Bohemen-Waldeck-Kijkduin wenst U en de Uwen

Fijne Feestdagen
en een
goed 2019

Wij nodigen U graag uit voor de
nieuwjaarsreceptie op donderdag 3 januari,
aanvang 16.30u in wijkgebouw Walboduin,
Alphons Diepenbrockhof 2, om U ook
persoonlijk onze wensen over te brengen.

Informatieavond voor bewoners

Op donderdag 1 november 2018 wordt een informatieavond voor bewoners gehouden over diverse projecten in de wijk. Plaats: verenigingsgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2, ingang achterkant Jumbo aan de A. Noordewierstraat. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Agenda

  1. Opening – introductie
  2. Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein
  3. Kijkduin Bad
  4. Kijkduin Binnen
  5. Finest of Ockenburg
  6. Meer en Bos, renovatie deel 2
  7. Tracé Kijkduin-Houtrust
  8. International School (ISH)
  9. Sluiting met drankje, ca. 21.30 uuur
  10. Wilt u ons per email info@walboduin.nl of telefonisch laten weten of wij op uw komst mogen rekenen o.v.v. het aantal personen. Het aantal zitplaatsen is beperkt tot ca. 80.

Criminaliteit aan de voordeur

Klik voor het bericht op de afbeelding.

Werkzaamheden Kijkduin-Houtrust

Werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust: deel 5

Op maandag 10 september 6.00 uur starten de werkzaamheden aan deel 5 van de route Kijkduin-Houtrust. De Sportlaan en Segbroeklaan zijn dan dicht vanaf de Goudenregenstraat tot aan de kruising met de Savornin Lohmanlaan. Dit deel van de werkzaamheden duurt tot en met 20 januari 2019. In deze periode worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en wordt een nieuwe wegindeling aangelegd.
Om de nieuwe wegindeling mogelijk te maken, worden in de periode van dinsdag 11 en vrijdag 21 september bomen gekapt langs de Sportlaan. Na de herinrichting plant de gemeente nieuwe bomen aan om de rijbaan weer een groen karakter te geven.
Voor het verkeer betekent dit het volgende:
• Segbroeklaan en Sportlaan zijn dicht vanaf Goudenregenstraat tot aan de kruising met Savornin Lohmanlaan.
• Laan van Poot wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer.
• Zonnebloemstraat vanaf Hyacinthweg blijft eenrichtingsverkeer richting Daal en Bergselaan.
• Fietsers en bromfietsers kunnen in deze periode het te vernieuwen deel van deSportlaan alleen maar oversteken op de kruising Wildhoeflaan/Daal en Bergselaan. Fietsers vanuit Kijkduin worden omgeleid via Kraaienlaan, de Laan van Poot, de Wildhoeflaan, Sijzenlaan en in de omgekeerde richting. Fietsers vanaf Daal en Bergselaan richting Scheveningen worden omgeleid via Ranonkelstraat, Goudsbloemlaan en Segbroeklaan.
• Deel 5: 10 september tot en met 20 januari 2019
• Bus 24 rijdt een aangepaste route. De haltes Kruisbeklaan, Oude Buizerdlaan en Vliegenvangerlaan  vervallen. De tijdelijke haltes staan in Ranonkelstraat en Daal en Bergselaan. In deel 5A vervalt de halte Kwartellaan en komt er een tijdelijke halte in de Goudsbloemlaan/kruising Ranonkelstraat. Bus 23 rijdt de normale route.
Omleidingsroute en tijdelijke bushaltes lijn 24. Deel 5A: van 10 september tot en met 27 oktober 2018

Omleidingsroute en tijdelijke bushaltes lijn 24. Deel 5B: van 28 oktober 2018 tot en met 21 januari 2019

Whatsapp-groep voor buurtpreventie

Whatsapp-groepen zijn de laatste jaren in opmars. Voor vrijwel alles wordt wel zo’n groep in het leven geroepen. De whatsapp-alertgroep voor inbraakpreventie, samen met buurtgenoten, blijkt een groeiend succes, zo blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraak Preventie Weken (NIPW).

Was in september 2016 nog iets minder dan een kwart (24,7 procent) aangesloten bij een whatsapp-alertgroep, zo’n anderhalf jaar later, in maart 2017, was dit aantal al toegenomen tot 26,7 procent.
Circa 45 procent van de ondervraagden die nog niet bij een whatsapp-buurtpreventiegroep zit, zou zich graag aansluiten. Frappant is daarbij wel dat 7 op de 8 (86,1%) geen idee hebben hoe dat te doen.
Effectief preventiemiddel
Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) zegt: ‘Een whatsapp-alertgroep met buurtbewoners blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk. De universiteit Tilburg onderzocht dit in enkele Tilburgse wijken en wat bleek: het aantal woninginbraken nam met ongeveer de helft af. Ook in de Delftse wijk Tanthof is een dergelijke whatsappgroep effectief: cijfers van de politie laten zien dat inbrekers de wijk tegenwoordig veel vaker links laten liggen.’
Benieuwd hoeveel inbraken er recent bij u in de buurt zijn gepleegd? Bekijk het op de Mijn-Buurtpagina van de politie.
Aansluiten een probleem
Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat ongeveer de helft (45 procent) zich graag bij een alertgroep zou aansluiten, maar het merendeel weet niet hoe dat te doen. Staal: ‘Men denkt al gauw dat je de hele buurt langs moet lopen en bij iedereen moet aanbellen om zo’n groep te starten. Er zijn intussen al ruim 8.000 van die groepen, waarbij je je, als ze jouw buurt betreffen, zo kunt aansluiten.’ Een kaart op www.wabp.nl laat zien of er in jouw buurt al een alertgroep actief is. Bij elke groep wordt een e-mailadres weergegeven waarmee je je kunt aanmelden.
Ervaring van deelnemers
Gemiddeld zijn de deelnemers in de whatsapp-alertgroepen die de stichting NIPW onderzocht, ruim anderhalf jaar deelnemer. Over het algemeen heeft men positieve ervaringen: het gevoel van veiligheid is toegenomen en het geeft een goed gevoel samen met je buurtbewoners waakzamer te zijn in de wijk. Slechts een klein deel maakt mee dat voor inbraakpreventie ongepaste berichten, zoals het kwijtraken van poes of hond en het aanbieden van tweedehands spullen, in de groep worden gepost.

Graffiti

Meldpunt Graffiti bestaat 10 jaar en samen met u hebben we gewerkt aan het terugdringen van de graffiti-overlast in uw straat, buurt en wijk. En met succes. Zonder de hulp van burgers, winkeliersverenigingen, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen hadden wij dit resultaat nooit kunnen halen. Dank voor uw inzet. De stad is inmiddels grotendeels graffiti-vrij. Ons grote wapenfeit is de gratis graffiti-schoonmaakregeling voor huiseigenaren. U schrijft zich in, meldt en wij laten de graffiti verwijderen. Makkelijker kunnen we het niet maken, mooier wel.

Wat doen wij?
Verwijderen van illegale graffiti en het aanbrengen van graffitikunst.
Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid heeft mede geleid tot het succes.

Succes komt niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
En dat doen wij samen met u. Ontsiert graffiti uw pand, straat of wijk, meldt het bij ons. Zo houden we de stad schoon.

Wij zien niet alles.
Daarom hebben wij uw hulp nodig.

Melden via meldpuntgraffiti@denhaag.nl, 14070 of www.denhaag.nl

Vijf eeuwen schilderkunst in de Lage Landen

Cursus kunstgeschiedenis in Walboduin. Najaar 2018

Onze noordelijke gebieden staan bepaald niet te boek als de streken waar de grote ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis uitgevonden zijn. Maar dat wil beslist niet zeggen dat kunstenaars hier in een artistiek isolement leefden. Op vele manieren (o.a. handel en politiek) hadden onze kunstenaars kennis van wat er buiten de grenzen gebeurde. Ze hebben er op een heel eigen wijze de elementen uit gehaald die het beste bij hen, hun omgeving en hun tijd pasten. Zó mooi en bijzonder dat ze zelfs uit het buitenland opdrachten kregen. Tot ver buiten onze grenzen werd er veel geld betaald voor hun werk en zelfs werden kunstenaars uit gerenommeerde “kunstlanden” zoals Frankrijk en Italië door hen geïnspireerd.
In deze serie staat een zestal “gouden momenten” – vanaf de late Middeleeuwen tot de 20ste eeuw- ” uit onze schilder-geschiedenis centraal.

Dit zijn de onderwerpen:
8 november Jan van Eyck en het “Gentse altaar”.
15 november Jeroen Bosch: duivelskunstenaar.
22 november Johannes Vermeer van Delft: tovenaar met licht.
29 november Hollandse ijsgezichten: een typisch “Hollands”genre.
6 november Frans Hals: meesterlijk met mensen.
13 december de ” Haagse School” : impressionisme met een Hollands tintje.

Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk.
070 3932805
Email mjhuijbers@gmail.com

Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2, 2551 KE Den Haag

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 tot plm 16.45 uur.
Data: 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13 december 2018
Prijs: € 70

Aanmelding: bij de docent, schriftelijk of per email. ( bij voorkeur niet telefonisch).

Alle lessen zijn ook afzonderlijk te volgen. U betaalt dan € 15 per keer.

Het Jonge Kind Festival

Peuters en kleuters tot 4 jaar én hun (groot)ouders en verzorgers staan vol in de spotlights tijdens het Jonge Kind Festival 2018, van 16 tot en met 21 april. Op allerlei plekken in stadsdeel Loosduinen bruist het van de activiteiten.
Wat denk je van baby-yoga, voorlezen door senioren, klassieke concerten, natuurwandelingen en een knutselprogramma! Een leuk festival voor kinderen van 0-4 jaar in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin Loosduinen. Echt iets om naar uit te kijken! Niet alleen de kinderen worden getrakteerd op leuke activiteiten. Ook de ouders kunnen hun hart ophalen, aan inspirerende workshops, lezingen,
ontmoetingen met andere ouders bijvoorbeeld.
Het eindevenement van het festival op zaterdag 21 april, begint in bibliotheek Loosduinen met voorlezen, vertellen en knutselen. Aansluitend een fantastische workshop hip-hop dansen voor peuters en kleuters bij de ‘buren’ in Wijkcentrum de Henneberg. Compleet met verrassingsact … spannend!
Nieuwsgierig?

Kijk voor het volledige programma op: www.cjgdenhaag.nl/nieuws