SBK Bestuur

Van links af:  Arthur van Rijswijk, Ruud Schutte, Eric van Baarsel, Mirjam Halverhout

 

Voorzitter Eric van Baarsel
Plv. voorzitter Ruud Schutte
Secretaris Arthur van Rijswijk  e-mail: info@sbk-kijkduin.nl
Penningmeester Mirjam Halverhout
Adviseur Bob de Jong

De Stichting Bewonersbelangen Kijkduin is in 2003 opgericht. De directe aanleiding was de verplaatsing van de busbuffer waardoor er meer overlast ontstond voor, met name, veel bewoners rond het Deltaplein.

Het huidige bestuur stelt zich echter voor een grotere opdracht; zij zet zich op alle fronten in om het kleinschalige karakter van Kijkduin te behouden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het onderhoud van de openbare ruimte en de leefbaarheid in de wijk.