Bestuur SBK

Van links af: Ruud Schutte, Mirjam Halverhout, Eric van Baarsel, José Oosterheert, Arthur van Rijswijk

De Stichting Bewonersbelangen Kijkduin is in 2003 opgericht. De directe aanleiding was de verplaatsing van de busbuffer van het Deltaplein naar de Hoek van Hollandlaan, waardoor er meer overlast ontstond voor, met name, de bewoners rond het Deltaplein.

Het huidige bestuur stelt zich echter voor een grotere opdracht; zij zet zich op alle fronten in om de woonkwaliteit van Kijkduin te behouden. In dat kader wordt naast de bemoeienissen met nieuwe plannen ook veel aandacht besteed aan het onderhoud van de openbare ruimte en de leefbaarheid in de wijk.

Bestuursleden

 

Eric van Baarsel, voorzitter

Eric van Baarsel  is geboren en getogen in Den Haag en kwam in zijn jeugd veel  in Kijkduin. Na zijn studie in Delft (weg- en waterbouw) werkte hij vervolgens als adviseur op een adviesbureau voor verkeer en vervoer (Goudappel & Coffeng in Deventer) en als beleidsambtenaar voor wonen en stadsvernieuwing op het Ministerie van VROM. Tenslotte ging hij aan de slag bij bouwer HBG (Hollandse Beton Groep) in allerlei managementfuncties, in de woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek, engineering en consultancy en strategische inkoop. Vanuit HBG volgde hij een managementopleiding aan de Harvard Business School in Boston. Na zijn pensioen bij HBG startte hij een eigen adviesbureau en was actief als arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Met tennissen, golfen en een onregelmatig bezoek aan de sportschool probeert hij zijn conditie op peil te houden.

In 1996 kwam hij met zijn vrouw Joyce in Kijkduin wonen. In november 2003 werd hij bestuurslid van de SBK. Sinds 1 mei 2009 is Eric voorzitter. Hij wil zijn bijdrage leveren aan een plezierige en kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving.

Ruud Schutte, vice-voorzitter

Ruud Schutte, geboren Amsterdammer, studeerde rechten aan de Vrije Universiteit. In 1969 verhuisde hij met zijn vrouw Loes naar den Haag. Omdat hem daar door het cassatie kantoor Blackstone c.s. een stagiaire-plaats was aangeboden. Bij dat kantoor, heden ten dage De Brauw Blackstone Westbroek, werd hij compagnon/vennoot. Bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar kwam een einde aan dat vennootschap. Sindsdien vulde hij zijn dagen als Kantonrechter plaatsvervanger in Delft – tot hij 70 jaar werd -. Tot voor kort (december 2017) was hij commissaris bij Novamedia Holding – de organisatie achter de Goede Doelen loterijen in Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland – en is nu nog steeds lid van een College van Beroep. Daarnaast staat hij, waar zij dat nuttig vinden, oude vrienden bij wanneer zij een juridisch probleem hebben.

Ruud en zijn vrouw Loes wonen al ruim dertig jaar met veel plezier op/in Kijkduin en hij wil graag zijn steentje bijdragen om het woon- en leefplezier daar te behouden. Ruud is een groot liefhebber van opera en voetbal. Als geboren Amsterdammer ligt zijn hart uiteraard bij Ajax, desalniettemin, hij is ook lid van de Ledenraad van HFC ADO den Haag en heeft het zelfs tot Lid van Verdienste van die vereniging gebracht.

Arthur van Rijswijk, secretaris

Arthur van Rijswijk heeft vanaf zijn geboorte, in 1944, tot 1993 in Den Haag gewoond. Na het doorlopen van de HTS Bouwkunde en mijn ‘dienstplicht’, ben ik in 1969 bij de Hollandsche Beton Groep (HBG) mijn werkzame loopbaan begonnen. Daar heb ik diverse functies doorlopen, waarvan de meeste jaren als projectleider op grote woningbouwprojecten en de bouw van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Na bijna 35 jaar bij dezelfde werkgever kreeg hij de kans om vervroegd met pensioen te gaan.
In 1993 is hij naar Gouda verhuisd, om in 2015 weer terug te keren als bewoner van Kijkduin. Sinds 2016 is hij secretaris in het bestuur van SBK.

Arthur is altijd actief geweest in het vrijwilligerswerk. In Gouda heeft hij voor zijn tennisvereniging de bouw van een tennishal  begeleid om vervolgens elf jaar als secretaris op te treden van het Stichtingsbestuur, dat de hal exploiteert. Ook was hij betrokken bij de bouw van de nieuwe tribune en de aanleg van het kunstgras bij zijn sportvereniging HBS/Craeyenhout, waar hij al sinds 1954 lid is. Daarnaast zat hij in de nodige besturen en commissies. Zijn hobbies zijn sport in het algemeen, waarbij hij nog actief tennist en skiet. Verder houdt hij van koken, reizen, kamperen met de caravan en speelt hij bowls bij HBS.

Mirjam Halverhout, penningmester

Mirjam Halverhout werd in 2016 lid van het bestuur van SBK en vervult vanaf dat moment de rol van Penningmeester. Ze vertegenwoordigt tevens SBK in de Werkgroep Kijkduin Bad.

Mirjam is werkzaam in de financiële sector en woont in Kijkduin. Ze draagt graag haar steentje bij aan een evenwichtige behartiging van de bewonersbelangen in Kijkduin.