Artikelen door Jan Hofker

Wijkgericht snoeien in de wijk Bohemen

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de openbare ruimte. We streven er naar om een prettige leefomgeving te creëren voor de bewoners van de wijken. In de wijken voeren wij het onderhoud uit vanuit het onderhoud Wijk & Buurtgroenbestek. Dit houdt in dat wij om de 5 a 7 jaar in het […]

Algemene Ledenvergadering

De wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin heeft de Algemene Ledenvergadering uitgeschreven voor 14 mei 2020.  Door de coronacrisis  zal deze vergadering naar een later tijdstip in het najaar worden verschoven. Het ligt in het voornemen van het bestuur om, onder voorbehoud, de ALV te houden op woensdagmiddag 11 november 2020. Leden van de vereniging wordt verzocht de website […]

Coronavirus

De maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus hebben ook invloed op Walboduin. Vergaderingen kunnen helaas tot nader order in ons wijkgebouw niet doorgaan. Dat geldt ook voor de lezing van mevr. Corien Glaudemans over “Oorlog in de lucht – Den Haag 1940 – ’45” op 23 maart. Zodra een nieuwe datum bekend is, zal […]

Mozartplantsoen

Op het voormalige Wingsterrein aan de Mozartlaan zou, volgens een gemeentelijk plan uit 2016, woningbouw plaatsvinden. Na massale protesten van bewoners uit de omgeving is dit plan afgeblazen ten faveure van een groene bestemming. Een groep omwonenden onder leiding van een landschapsarchitect en een projectleider is een overleg gestart om het terrein een invulling te […]

Graffiti

Meldpunt Graffiti bestaat 10 jaar en samen met u hebben we gewerkt aan het terugdringen van de graffiti-overlast in uw straat, buurt en wijk. En met succes. Zonder de hulp van burgers, winkeliersverenigingen, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen hadden wij dit resultaat nooit kunnen halen. Dank voor uw inzet. De stad is inmiddels grotendeels graffiti-vrij. […]

Huisvesting Walboduin

Het bestuur is ter ore gekomen dat in onze wijken het gerucht gaat dat het verenigingsgebouw van onze wijkvereniging/wijkberaad per 1 juni a.s. ingeruild zou worden voor een ruimte binnen de Bethelkerk. Het bestuur hecht er aan dit gerucht te ontzenuwen. Eind 2016 is door het bestuur van BWK een intentieverklaring getekend t.b.v. de Stichting […]