Artikelen door Jan Hofker

De kunst van “la douce France”

Lezingenserie over de kunst van “la douce France” in wijkcentrum Walboduin 6 donderdagmiddagen van 14.30 -plm 16.45 Frankrijk is een enorm land: 8x zo groot als Nederland en België samen!   De afstand van de noordelijke grenzen tot de Côte d’Azur bedraagt zo’n 1000 km!  Dat betekent dat de verschillen tussen de diverse streken behoorlijk groot […]

Nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie BWK Het bestuur van wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin nodigt haar leden en wijkbewoners uit op donderdag 12 januari 2023 voor de Nieuwjaarsreceptie van 17.00 uur tot ca. 19.00 uur. Er wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen in 2022 en we blikken vooruit op het jaar 2023. In de jaren 2021 en 2022 heeft het bestuur, om […]

Handout VvV-bijenkomst 3-1-2022

Op 3 oktober 2022 gaf Hans-Jurgen Kramer, projectleider duurzame VvE’s van de Gemeente, in Walboduin voorlichting over de mogelijkheden om tot energiebesparingen te komen. Zijn Power Point-presentatie vindt u hier: handout_walboduin_031022

CONCEPT VOORONTWERP KIJKDUIN BAD – DELTAPLEIN & OMGEVING

Op 14 juni is het concept van het voorontwerp Kijkduin-Bad – Deltaplein & omgeving door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. U kunt het hier (RIS312396) vinden. De inspraaktermijn duurt tot 21 juli. Om u over het concept voorontwerp Deltaplein & omgeving te informeren houdt de gemeente op dinsdag 21 juni 2022 een informatie-/inloopbijeenkomst in het […]

Transitievisie warmte Den Haag

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de […]

Wijkagenda Waldeck

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck? Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven. U heeft vorige week […]

Veilig fietsen en recreëren in de duinen

Verkeersveiligheid kruising strandopgangen en Duinfietspaden wordt verbeterd De verkeersveiligheid van de kruisingen bij strandopgangen en de Duinfietspaden F1/F360 tussen Kijkduin en Ter Heijde wordt verbeterd. Er worden nieuwe verkeersborden geplaatst en voorrangstekens op het wegdek aangebracht. Snel en langzaam verkeer wordt met deze aanpassingen erop geattendeerd elkaar de ruimte te geven. Daarnaast worden bepaalde kruisingen […]

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461 In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS 308567). De […]

Haags Ontmoeten Dekkersduin

Beste buurtbewoners van Dekkersduin, Wij nodigen u van harte uit om het Haags Ontmoeten op onze locatie Dekkersduin eens te bezoeken. Tijdens onze inloopmiddagen ontmoeten wij u graag en willen wij u een kopje koffie en thee met iets lekkers aanbieden. Meer weten? Klik hier: promo flyer voor Dekkersduin

Project Loos

PROJECT ‘LOOS’ Op de locatie waar nu nog de Ontmoetingskerk staat, op de hoek van de Aaltje Noordewierstraat en de Louis Davidsstraat, verrijst de komende jaren woongebouw Loos. Het wordt een U-vormig gebouw met 78 huurappartementen rond een binnenhof en er komt een parkeergarage. Eind 2022 is ter voorbereiding begonnen met de sloop van het […]