Artikelen door Jan Hofker

Nieuwjaarstoespraak

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Wijkvereniging en wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin op 11 januari, werden de aanwezigen traditiegetrouw vergast op de nieuwjaarstoespraak door voorzitter Hank Hoogwout. Dames en Heren, Van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de 79 jaar oude wijkvereniging en het 28 jaar jonge wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin, kortweg BWK genaamd. Fijn […]

Wijkagenda Kijkduin/Ockenburgh en Bohemen/Meer en Bos

Donderdag 14 september 2023 was in het clubhuis van Quick de 1e bijeenkomst voor de wijkagenda Kijkduin/Ockenburgh en Bohemen, Meer en Bos. Zo’n 50 bewoners waren hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van de enquête besproken. Zo’n 750 bewoners vulden deze in. Uit de enquête blijkt dat bewoners de wijk gemiddeld het cijfer 8,1 geven op een […]

Afval scheiden

Afval scheiden: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Zoals kratten, blikjes, andere verpakkingen en wc-papier. Lees hieronder hoe u uw pmd kunt inleveren. Pmd niet meer apart Vanaf september 2023 haalt de gemeente pmd op een andere manier op (inzamelen). In de […]

Help, mijn buurman (ver)bouwt!

Bewoners van Den Haag stellen aan de Gemeente regelmatig schriftelijke en telefonische vragen over bouwactiviteiten in hun wijk. Het blijkt dat er veel onbekendheid is rondom het vergunningverleningsproces. Men neemt vaak pas contact op met de gemeente als al begonnen is met de bouw of verbouwing van een pand in de omgeving. De gemeente Den […]

Penningmeester

Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) zoekt met spoed een bestuurslid/penningmeester die het werk van de penningmeester  zou kunnen overnemen. De wijkvereniging is een gezonde vereniging met ca. 550 leden en een verenigingsgebouw Walboduin. Het wijkberaad van BWK werkt op basis van gemeentelijke subsidie, en heeft veel contacten met de gemeente. Het bestuur komt graag in contact met iemand die […]

100 jaar Loosduinen bij Den Haag

Op 1 juli 2023 is het honderd jaar geleden dat de zelfstandige gemeente Loosduinen ophield te bestaan. Op deze dag werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag. Om deze gebeurtenis te gedenken, is er in het Atrium Den Haag van 16 mei t/m 9 juni de Tentoonstelling Loosduinen 100 jaar bij Den Haag. In […]

Handout VvE-bijenkomst 3-1-2022

Op 3 oktober 2022 gaf Hans-Jurgen Kramer, projectleider duurzame VvE’s van de Gemeente, in Walboduin voorlichting over de mogelijkheden om tot energiebesparingen te komen. Zijn Power Point-presentatie vindt u hier: handout_walboduin_031022

CONCEPT VOORONTWERP KIJKDUIN BAD – DELTAPLEIN & OMGEVING

Op 14 juni is het concept van het voorontwerp Kijkduin-Bad – Deltaplein & omgeving door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. U kunt het hier (RIS312396) vinden. De inspraaktermijn duurt tot 21 juli. Om u over het concept voorontwerp Deltaplein & omgeving te informeren houdt de gemeente op dinsdag 21 juni 2022 een informatie-/inloopbijeenkomst in het […]

Transitievisie warmte Den Haag

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de […]

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober 2021 heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461 In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS […]