Artikelen door Jan Hofker

Nieuwsbrief voor senioren

De Haagse stichting Voor Welzijn, heeft een nieuwsbrief voor Senioren in Loosduinen gepubliceerd, met o.a. tips voor contacten in corona-tijd. Wilt de nieuwsbrief lezen, klik dan op: Nieuwsbrief februari 2021

Mozartplantsoen

In het vroege voorjaar van 2016 heeft wethouder Revis in het AD de lezers gevraagd om suggesties voor plekken om nieuwe bomen in Den Haag te planten. Wij hebben toen voorgesteld om het terrein van de naar het Stokroosveld vertrokken handbalvereniging Wings  weer te beplanten in de geest van het oorspronkelijke landgoed Meer en Bos. […]

Schotse Hooglanders terug op hun winterweide: de Haagse duinen

In de nieuwsbrieven van Het Haagse Groen (https://hethaagsegroen.nl) staan vaak berichten die ook voor onze omgeving interessant zijn. Zo ook de terugkeer van de Schotse Hooglanders in de Westduinen. Helaas ontbreekt  in de Wijkinfo de ruimte om het hele artikel over te nemen. Met toestemming van de redactie van Het Haagse Groen hebben wij het […]

Algemene ledenvergadering 11-11-2020

Met inachtneming van de beperkingen door de coronamaatregelen, kon op 11 november 2020  de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Het verslag van de vergadering, alsmede de bevindingen van de kascommissie en de samenstelling van het nieuwe bestuur, treft u elders aan op deze website. Van de nieuwe leden van het bestuur van Wijkverening en Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin kunt […]

Het Haagse Groen

Het Haagse Groen is een website-publicatie van de gemeente, met daarin wetenswaardigheden over onze groene leefomgeving. Op verzoek van de redactie van Het Haagse Groen plaatsen wij hier twee artikelen. “Kroosbusters” gaat over de mensen die kroos en andere waterplanten verwijderen om het water gezond te houden. U kunt dit bekijken met deze link: ​kroosbusters. Het […]

Milieuzone brom- en snorfietsen

Den Haag krijgt een milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen op benzine. Vanaf 1 december 2020 mag u met een brom- of snorfiets uit 2010 en daarvoor nergens meer rijden in Den Haag. Oude elektrische brom- en snorfietsen zijn wel toegestaan.

Nieuwsbrief Kijkduin 4

  Begin juli is de vierde nieuwsbrief van de Gemeente over de ontwikkelingen in en rond Kijkduin verschenen. U kunt deze nieuwsbrief hier downloaden. Bent u geïnteresseerd in details van Nieuw Kijkduin, dan kunt u een virtuele toer door Kijkduin Bad hier volgen. Op de door de SBK georganiseerde bijeenkomst op 20 mei 2019 werd […]

Wijkgericht snoeien in de wijk Bohemen

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de openbare ruimte. We streven er naar om een prettige leefomgeving te creëren voor de bewoners van de wijken. In de wijken voeren wij het onderhoud uit vanuit het onderhoud Wijk & Buurtgroenbestek. Dit houdt in dat wij om de 5 a 7 jaar in het […]

Coronavirus

De maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus hebben ook invloed op Walboduin. Vergaderingen kunnen helaas tot nader order in ons wijkgebouw niet of met forse beperkingendoorgaan. Dat geldt ook voor de lezing van mevr. Corien Glaudemans over “Oorlog in de lucht – Den Haag 1940 – ’45” op 23 maart. Zodra een nieuwe datum […]