Artikelen door Jan Hofker

Transitievisie warmte Den Haag

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte gepubliceerd. Dit document beschrijft hoe Den Haag overgaat op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Inwoners kunnen een zienswijze indienen en de gemeente organiseert informatiebijeenkomsten. Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de […]

Groepslessen valpreventie

Bent u weleens gevallen? Of ervaart u angst om te vallen? Dan zijn de valpreventie groepslessen echt iets voor u! Tijdens de 13-weekse valpreventiecursus gaan we aan de slag met het verbeteren van uw balans, mobiliteit en spierkracht, met als doel om het valrisico te verlagen. De groepslessen worden gegeven onder begeleiding van professionele beweegcoaches […]

Lezing ‘Oorlog in de lucht’

OORLOG IN DE LUCHT – Den Haag 1940-1945 Lezing door mevr. Dr. C. Glaudemans, co-auteur van het boek met de bovenstaande titel. Maandag 9 mei, aanvang 19.30u, zaal open 19.00u. Plaats: Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang achter Jumbo) Toegang gratis voor leden, niet-leden €2,-, gaarne gepast betalen. S.v.p. aanmelden op info@walboduin, […]

Wijkagenda Waldeck

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck? Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven. U heeft vorige week […]

Veilig fietsen en recreëren in de duinen

Verkeersveiligheid kruising strandopgangen en Duinfietspaden wordt verbeterd De verkeersveiligheid van de kruisingen bij strandopgangen en de Duinfietspaden F1/F360 tussen Kijkduin en Ter Heijde wordt verbeterd. Er worden nieuwe verkeersborden geplaatst en voorrangstekens op het wegdek aangebracht. Snel en langzaam verkeer wordt met deze aanpassingen erop geattendeerd elkaar de ruimte te geven. Daarnaast worden bepaalde kruisingen […]

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

In ons verenigingsgebouw Walboduin zal, mits Corona weer geen roet in het eten gooit, op donderdag 12 mei 2022 de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging worden gehouden. De agenda zal in de WijkInfo nr. 2 van dit jaar gepubliceerd worden. Het is de bedoeling om na afloop van de vergadering een feestelijke bijeenkomst te organiseren […]

Hommerson Casino op het De Savornin Lohmanplein?

Onverwacht verscheen zowel in het AD als in De Posthoorn een bericht over de mogelijke vestiging van een Hommerson  Casino op het parkeerdak van het winkelcentrum. Restaurant Jasmine leek daar de gemeente en Hommerson een geschikte locatie voor. Het bestuur van BWK denkt daar anders over. Er zijn genoeg bezwaren te bedenken tegen zo’n vestiging […]

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461 In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS 308567). De […]

Haags Ontmoeten Dekkersduin

Beste buurtbewoners van Dekkersduin, Wij nodigen u van harte uit om het Haags Ontmoeten op onze locatie Dekkersduin eens te bezoeken. Tijdens onze inloopmiddagen ontmoeten wij u graag en willen wij u een kopje koffie en thee met iets lekkers aanbieden. Meer weten? Klik hier: promo flyer voor Dekkersduin

Mozartpark

Met het plaatsen van een voetgangersbrug tussen het nieuwe Mozartpark en de Mozartlaan, is de door omwonenden zo gewenste ombouw van sportveld naar groenvoorziening bijna gereed. Enkele bomen zijn door  stormen van de afgelopen maandenscheef komen te staan. Met touwen werden ze  in de oorspronkelijke stand vastgezet. De verwachting is dat de wortels op den […]