Artikelen door Jan Hofker

Piet Vinkprijs

PERSBERICHT Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs 2022 Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving, waarin vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij tevens de bewoners uit de omgeving zijn betrokken? Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs. De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de […]

CONCEPT VOORONTWERP KIJKDUIN BAD – DELTAPLEIN & OMGEVING

Op 14 juni is het concept van het voorontwerp Kijkduin-Bad – Deltaplein & omgeving door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. U kunt het hier (RIS312396) vinden. De inspraaktermijn duurt tot 21 juli. Om u over het concept voorontwerp Deltaplein & omgeving te informeren houdt de gemeente op dinsdag 21 juni 2022 een informatie-/inloopbijeenkomst in het […]

Transitievisie warmte Den Haag

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de […]

Groepslessen valpreventie

Bent u weleens gevallen? Of ervaart u angst om te vallen? Dan zijn de valpreventie groepslessen echt iets voor u! Tijdens de 13-weekse valpreventiecursus gaan we aan de slag met het verbeteren van uw balans, mobiliteit en spierkracht, met als doel om het valrisico te verlagen. De groepslessen worden gegeven onder begeleiding van professionele beweegcoaches […]

Wijkagenda Waldeck

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck? Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven. U heeft vorige week […]

Veilig fietsen en recreëren in de duinen

Verkeersveiligheid kruising strandopgangen en Duinfietspaden wordt verbeterd De verkeersveiligheid van de kruisingen bij strandopgangen en de Duinfietspaden F1/F360 tussen Kijkduin en Ter Heijde wordt verbeterd. Er worden nieuwe verkeersborden geplaatst en voorrangstekens op het wegdek aangebracht. Snel en langzaam verkeer wordt met deze aanpassingen erop geattendeerd elkaar de ruimte te geven. Daarnaast worden bepaalde kruisingen […]

Hommerson Casino op het De Savornin Lohmanplein?

Onverwacht verscheen zowel in het AD als in De Posthoorn een bericht over de mogelijke vestiging van een Hommerson  Casino op het parkeerdak van het winkelcentrum. Restaurant Jasmine leek daar de gemeente en Hommerson een geschikte locatie voor. Het bestuur van BWK denkt daar anders over. Er zijn genoeg bezwaren te bedenken tegen zo’n vestiging […]

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461 In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS 308567). De […]

Haags Ontmoeten Dekkersduin

Beste buurtbewoners van Dekkersduin, Wij nodigen u van harte uit om het Haags Ontmoeten op onze locatie Dekkersduin eens te bezoeken. Tijdens onze inloopmiddagen ontmoeten wij u graag en willen wij u een kopje koffie en thee met iets lekkers aanbieden. Meer weten? Klik hier: promo flyer voor Dekkersduin