Herontwikkeling Kijkduin Bad

De reeds in uitvoering zijnde herontwikkeling van Kijkduin Bad is gebaseerd op de uitwerking van het bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh. FRED (Fortress Real Estate Developers), eigenaar en ontwikkelaar, heeft plannen gemaakt voor een geheel nieuw winkelcentrum met horeca en appartementen en een ondergrondse parkeergarage.

In totaal gaat het om

  • 268 woningen
  • 5.500 m2 winkels
  • 6.600 m2 horeca
  • 1.100 m2 overige badplaatsvoorzieningen
  • 680 parkeerplaatsen.

Fase 1 en 1,5 zijn in uitvoering en voor fase 2 zijn de plannen vrijwel gereed. Voor de realisatie van fase 2 zal het huidige winkelcentrum moeten worden gesloopt. Dat staat voor eind 2019 op de planning. De verwachting is dat het gehele project in 2022/2023 zal zijn opgeleverd.

In april 2019 wordt begonnen met de aanleg van de ondergrondse fietsenberging en de toegangen naar de parkeergarages onder het hotel en het winkelcentrum. In september zal de verdiepte ondergrondse entree van de parkeergarages in de middenberm van de Kijkduinsestraat worden aangelegd. De bouw duurt tot eind 2019. In de periode september-december 2019 zal de kop van de Kijkduinsestraat zijn afgesloten en zullen de bussen via de (verlengde) Machiel Vrijenhoeklaan en de Hoek van Hollandlaan rijden.

In maart zal vanuit het plangebied de riolering worden aangesloten op het hoofdriool in de Deltastraat (heet eigenlijk Deltaplein en betreft de straat tussen de Sterflats en de nieuwbouw). Gedurende vier à  vijf weken zal de Deltastraat dan ook zijn afgesloten en zullen de bussen ook moeten omrijden. De bussen zullen dan de busbuffer vanaf de andere kant dan in de huidige situatie benaderen. Daaroe zal tijdelijk een keerlus worden aangelegd nabij de huidige ingang van de busbuffer.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de busbuffer op de huidige locatie te handhaven.

Voor de inrichting van de openbare ruimte is een schetsontwerp gemaakt. Binnenkort komt het Voorlopig Ontwerp (VO).

Zie voor uitvoerige informatie over de herontwikkeling onze kranten, geplaatst onder Archief.