Activiteiten SBK

Bewonersbijeenkomst

Tweemaal per jaar (april/mei en september/oktober) wordt een Bewonersbijeenkomst georganiseerd met actuele zaken op de agenda. Het doel is om de aanwezige bewoners bij te praten over de ontwikkelingen in Kijkduin en door het bestuur ingenomen standpunten te toetsen. Vanzelfsprekend krijgen de aanwezigen ook de gelegenheid om hun inbreng te leveren en vragen te stellen.

De bijeenkomsten worden van te voren aangekondigd in onze SBK krant en ook verschijnen daarin de verslagen. Veelal worden externe sprekers uitgenodigd om actuele en belangwekkende onderwerpen toe te lichten.