Wijkvereniging & Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin

Alphons Diepenbrockhof 2, (achterzijde Jumbo supermarkt)

2551 KE  Den Haag
telefoon: 070-3972351

e-mail: info@walboduin.nl

Openingstijden secretariaat:
dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Kijkduin is Uniek!

De tweede badplaats van Den Haag krijgt een nieuw karakter. De herontwikkeling van Kijkduin Bad levert rond 2024 Nieuw Kijkduin op met meer horeca en winkels en ook appartementen. Het kleinschalige karakter behoort, nu de bouw in begin 2018 is begonnen, tot het verleden. Kijkduin ligt aan een prachtig breed zandstrand en wordt aan de noord- en zuidzijde omsloten door bijzondere en ook historisch waardevolle natuurgebieden. Kijkduin is een heerlijke plek om te wonen. En vooral om het woon- en leefgenot van de bewoners van Kijkduin te bewaken is de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) opgericht.
SBK behartigt de collectieve belangen van de bewoners en tracht onder andere door het leggen van contacten en deelnemen aan werkgroepen en overlegorganen op vele terreinen en niveaus de aantasting van woonplezier en natuurgebieden, waar mogelijk, te voorkomen. Op deze site informatie over het Bestuur, haar Activiteiten, de Relaties en het Profiel van Kijkduin. De meest recente ontwikkelingen worden vermeld bij Actuele Zaken. Alle op- en aanmerkingen, suggesties en aanvullingen die deze site nog completer kunnen maken, zijn van harte welkom bij het secretariaat info@sbk-kijkduin.nl.

U kunt ook lid worden van de wijkvereniging

© 2021 - Stichting Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin