luchtfoto-Kijkduin

Op 10 december 2009 heeft de Haagse gemeenteraad het Masterplan Kijkduin definitief goedgekeurd.

De economische crises en de veranderingen van het politieke landschap, ingeluid na de Gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen in 2010, hebben tot gevolg gehad dat een herbezinning op alle bouwplannen in de stad noodzakelijk was.

In oktober 2010 werd het zogenoemde IPSO (Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling) goedgekeurd. Hierin werd opgenomen dat het Masterplan Kijkduin voorlopig voor vier jaar zou worden uitgesteld.

Daarmee heeft de gemeente ruimte gegeven aan de initiatieven van marktpartijen (vastgoedontwikkelaars) en zich beperkt tot het toetsen van de kaders en het faciliteren van de plannen.

Om een vinger aan de pols te houden zijn drie werkgroepen gevormd voor resp. Kijkduin-Bad, Kijkduin-Binnen en Kijkduin-infrastructuur.

Zie voor de actuele ontwikkelingen bij Actueel/Nieuws op deze website.

De werkgroep Kijkduin-Infrastructuur heeft zich tot nu toe beperkt tot het beleid t.a.v. de Zuidelijke Randweg, waartoe de Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat behoren en de Noordwestelijke Hoofdroute(Machiel Vrijenhoeklaan, Sportlaan en verder), het openbaar vervoer, de gevolgen van voorgenomen bouwactiviteiten voor de infrastructuur en de parkeerfaciliteiten.