bus150

De werkgroep Kijkduin Infrastructuur is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) en het wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin (BWK).

Binnen Kijkduin Bad kunnen twee belangrijke knelpunten worden gesignaleerd. Ten eerste de plaats van het eindpunt van de diverse buslijnen in Kijkduin: de busbuffer en ten tweede de parkeerproblemen in het badseizoen, op mooie weekenden en bij evenementen.

 Met het wijkberaad deelt SBK buiten de wijk o.a. de zorg over diverse gevaarlijke kruispunten, de hoge snelheden op de Machiel Vrijenhoeklaan en Kijkduinsestraat en de daarbij veroorzaakte geluidsoverlast en CO2 uitstoot.

Namens het wijkberaad BWK nemen Jan Hofker (voorzitter) en Herman van den Muijsenberg zitting in de werkgroep, namens de Commissie Loosduinen Pjer Wijsman en Ineke Weijs (Kom Loosduinen). SBK is in de werkgroep vertegenwoordigd door Harry Nouwens.