De Commissie Loosduinen (CL) vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het bedrijfsleven van Loosduinen.

De commissie adviseert –gevraagd en ongevraagd- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag.

In juli 1923 is de gemeente Loosduinen, na al eerder grondgebied te hebben afgestaan, door de gemeente ‘s-Gravenhage geannexeerd. Om de belangen van bewoners en bedrijfsleven te behartigen, is destijds een commissie van ingezetenen en bedrijfsorganisaties ingesteld. Tegenwoordig is het gebied waarover de Commissie Loosduinen adviseert beperkt tot het gelijknamige stadsdeel.

De CL kent een tweetal projectgroepen:

  • Projectgroep Welzijn en Beheer (WB)
  • Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)