Commissie ROWM

Ruimtelijke Ordening Welzijn Milieu

Deze commissie zet zich in voor de behartiging van aangelegenheden die voor het gehele of een gedeelte van het werkgebied en de desbetreffende bewoners van belang zijn op het terrein van o.a. samenlevingsopbouw, ruimtelijke ordening, welzijn en milieu, en verkeer en vervoer.

De commissie telt de volgende leden die ieder een eigen aandachtsgebied hebben:

Mw. J.H.M. Hoogwout (Hank)

Voorzitter bestuur, voorzitter ROWM,

Natuurbehoud en Groenvoorzieningen

Tel. 325.66.73 / 06-53.72.95.64

Email: hankhoogwout@kpnplanet.nl

J.H.A. van den Muijsenberg (Herman)

Vice voorzitter bestuur, DB en CL,

plv.  projectgroep ROV, Projectgroep WB, Zorg

Tel. 070-511.42.80

Email: jhavandenmuijsenberg@gmail.com

 J. Hofker (Jan)

Secretaris bestuur, ROV, plv CL, secr. ROWM, infra

Tel.070-368.44.11 / 06-37.29.22.39

Email: jhofker@casema.nl

L. van der Valk (Bert)

Zandmotor, kust, stadsgroen

Email: bertjeannette@gmail.com

J. Bommelé (Johan)

Verkeerszaken

Email: johan@boke.demon.nl

Marius Schoon

Voorzitter project Ogen en Oren

Email: schoon.marius8@gmail.com

Stephan van Druten

Email: svdruten@gmail.com

Windparken