Walboduin zoekt actieve vrijwilligers!

Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin (Walboduin) is op zoek naar actieve vrijwilligers die zich voor de volgende functies willen inzetten:

Leden Activiteitencommissie
Wij organiseren door het hele jaar heen verschillende activiteiten, zie het programma bij Actueel. We zijn op zoek naar actieve wijkbewoners die het leuk vinden om een bijeenkomst, excursie of uitstapje mee te organiseren. We werken in een team. Nieuwe ideeën zijn welkom.

Redactieleden WijkInfo en Verenigingsblad
De WijkInfo en het Verenigingsblad komen vier keer per jaar uit. De WijkInfo bevat algemene informatie over het wel en wee in de wijken en wordt bij alle bewoners bezorgd. Via het Verenigingsblad worden de verenigingsleden geïnformeerd over het aanbod van activiteiten vanuit de vereniging en andere interessante wetenswaardigheden. Vind je het leuk om de bladen vorm en inhoud te geven, meld je dan aan als redactielid.
Binnen de redactie zal een van de redacteuren om toerbeurt belast zijn met de coördinatie van het proces, van journalistieke inhoud tot drukproef.

Webredacteur
Voor het plaatsen van artikelen op de websites van Wijkvereniging en Wijkberaad en het ‘up to date’ houden van de sites zijn we op zoek naar een webredacteur. Gewerkt wordt met het contentmanagementsysteem WordPress.

Gastvrouwen/heren
Voor de verschillende activiteiten zoeken wij actieve bewoners die tijdens de bijeenkomsten en excursies als gastvrouw of gastheer willen optreden. Wij doen graag een beroep op wijkbewoners die bezoekers willen verwelkomen, de hapjes en drankjes willen verzorgen en excursies en uitjes willen begeleiden.

Penningmeester
Het bestuur is op zoek naar een penningmeester die het bestuur komt versterken. De werkzaamheden betreffen zowel de financiën van de Wijkvereniging als die van het Wijkberaad.

________________________________________
Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin beschikt over een eigen locatie, wijkgebouw Walboduin, gelegen aan het Alphons Diepenbrockhof 2 (achterzijde JUMBO) met een kantoor- en vergaderruimte en een zaal voor activiteiten.
________________________________________
Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies, dan verzoeken wij u contact op te willen nemen met het secretariaat info@walboduin.nl tel. 070 397 2351 (geopend op dinsdag en donderdag van 9.00 – 12.00 u, of de voorzitter mevrouw Hank Hoogwout, telefoon 070-3256673.