Historie

Op 29 december 2014 is de Stichting Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin opgericht. Tot die datum werden de activiteiten die bij een wijkberaad behoren uitgevoerd door de Vereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin. Met de oprichting van het Stichting is een helder onderscheid gemaakt tussen de Wijkvereniging en het Wijkberaad. Daarmee anticipeert het bestuur op het gemeentelijke beleid ten aanzien van bewonersorganisaties.

Het Wijkberaad stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de wijkbewoners in de wijken Bohemen, (Oud-)Waldeck en Kijkduin op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Welzijn en Milieu. Daarmee wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat.

Het Wijkberaad is een vrijwilligersorganisatie. Zowel bestuur als ondersteuning bestaan volledig uit vrijwilligers.


Jaarverslag BWK 2014

JAARVERSLAG 2014 van de Commissie Ruimtelijke Ordening Welzijn en Milieu

Statuten van de Stichting Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin