Start werkzaamheden Noordwestelijke Hoofdroute

 

 

 

Artist impression rotonde De Savornin Lohmanlaan. Afbeeldingen: Gemeente Den Haag.

Op 25 maart 2018 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Noordwestelijke Hoofdroute tussen Kijkduin en de Houtrustbrug. Dat gebeurt in fasen (zie kaartje), te beginnen met het stuk tussen de Kijkduinsestraat en het tankstation, en verderop aan een duiker van de Haagse Beek onder de Daal en Bergselaan. De werkzaamheden duren tot eind april 2019 en zullen veel verkeershinder veroorzaken.

De bewoners van de omgeving van het traject hebben een folder gekregen met een overzicht van wat er allemaal gaat gebeuren. Heeft u dat bericht niet ontvangen, of woont u buiten het verspreidingsgebied, dan kunt u deze op www.kijkduinhoutrust.nl bekijken. Daar kunt u ook zien welke omleidingsroutes voor het openbaar vervoer en het overige verkeer worden ingesteld.

 

Veilige Oversteek Machiel Vrijenhoeklaan

Veilige Oversteek Machiel Vrijenhoeklaan
Nadat dinsdag 8 november 2018 een overstekende fietser dood werd gereden op de Machiel Vrijenhoeklaan op de oversteek ter hoogte van de Pyrolalaan ontstond onrust in onze buurt. We hebben ons toen als buurtbewoners verenigd in een actiegroepje en hebben contact gezocht met wethouder De Bruijn (Verkeer, D66) en met de gemeenteraad om aan te dringen op maatregelen. Naast de wethouder zijn we raadslid Van der Bijl (VVD) en raadslid Rogier (CDA) zeer erkentelijk voor hun aandacht en betrokkenheid. Raadslid Rogier heeft zich direct in november rond laten leiden op de plek des onheils en is doorlopend betrokken geweest. We zijn blij dat hij zich opnieuw verkiesbaar heeft gesteld bij de verkiezingen van maart 2018, want zo is de gemeenteraad zich straks ook in haar nieuwe samenstelling bewust van de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan. Tot slot waarderen we de betrokkenheid van de lokale politie, de locatie is uitgekozen als testlocatie om de impact van mobiel flitsen op de snelheid van het verkeer te onderzoeken.

Lees meer

Duurzaam wonen

De wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin wil zich inzetten voor een groene en duurzame wijk. Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst in ons wijkgebouw op 22 februari om 20.00

Wij organiseren de avond samen met Coöperatie HOOM, een coöperatieve beweging die zich inzet om woningen te verduurzamen. HOOM werkt hierbij samen met wijk verenigingen en buurt initiatieven. HOOM heeft een prijsvraag van de gemeente Den Haag gewonnen en kan onder de vlag van het gemeentelijke programma “Hou van je Huis” deze activiteit in Den Haag uitvoeren.

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om heel Den Haag in 2040 van het gas af te hebben. Dat is een ambitie die zij alleen samen met de bewoners van Den Haag kan realiseren. Als eerste stap die wij als bewoners van onze wijk kunnen zetten is het verduurzamen van onze woningen. Verduurzamen van woningen is een breed begrip en kan soms een ingewikkeld en ingrijpend proces zijn.

Wij willen daarom eenvoudig beginnen en wij richten ons in eerste instantie op de zogenaamde grond gebonden eengezinswoningen. In een later stadium zullen wij ook de Vereniging van Eigenaren (VvE’s) gaan betrekken. Ook willen we ons eerst richten op de relatief eenvoudige maatregelen. Dat zijn op dit moment zonnepanelen. En in een later stadium isolatie maatregelen en bijvoorbeeld warmtepompen.

Tijdens de bijeenkomst zullen wij ons vooral richten op zonnepanelen en laten wij een aantal bewoners uit de wijk aan het woord die dit al gedaan hebben. Ook zullen wij een toelichting geven op andere maatregelen zoals isolatie en warmtepompen waar wij in een later stadium mee aan de slag gaan.

Wij hopen u op onze bijeenkomst op 22 februari te ontmoeten. Om 20.00 in ons wijkgebouw: Alphons Diepenbrockhof 2, (achterzijde Jumbo supermarkt)

Met vriendelijke groet,

het wijkteam Stef Brinkhorst en Willem Oosting

Ontmoetingen met buurtbewoners

Ontmoetingen met buurtbewoners
6 februari 2018

Gezellige ontmoetingen met de buurtbewoners waar we onder meer praten over het ontwikkelen van activiteiten voor deze buurt.
Tijdens deze middag vertelt Jessie van Vlodorp over haar activiteiten en workshops. Jessie richtte “Verhalenvangers” op, lessen in het schrijven van levensverhalen, waarin autobiografisch schrijven en creatief schrijven gecombineerd worden.
Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn, geeft zij een kleine schrijfopdracht.
18 februari van 14.00 uur tot 17.00 uur
Verenigingsgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2 2551 KE Den Haag, ingang achter de Jumbo. Aanmeldingen: tel 070-3972351 of email: info@walboduin.nl
(Volgende bijeenkomst: zondag 18 maart)

Café Doodgewoon

Op 29 maart is er in Walboduin vanaf 14u een Dialoogbijeenkomst
over de laatste levensfase. Voor nadere bijzonderheden: zie onderstaande link.

Café Doodgewoon

Ten toonstelling Loosduins Museum

LOOSDUINEN VAN NAPOLEON BONAPARTE T/M BURGEMEESTER HOVY
112 JAAR ALS ZELFSTANDIG GEMEENTE, de Annexatie
Saskia Bruines, wethouder van KIJO en van het stadsdeel Loosduinen opende op zaterdag
13 januari 2018 de tentoonstelling,
LOOSDUINEN VAN NAPOLEON BONAPARTE T/M BURGEMEESTER HOVY.
Deze tentoonstelling gaat over de vele verwikkelingen rond de annexatie die zich afspeelde in het jaar 1923.
Vanaf 13.00 uur is de tentoonstelling te bezichtigen t/m 23 juni 2018.

Lees meer

Vijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gezocht voor de boodschappendienst
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om eens per week boodschappen te doen voor ouderen, die wegens omstandigheden hier niet meer toe in staat zijn. In overleg met een (vaste) cliënt haalt de vrijwilliger eenmaal per week de boodschappen bij één supermarkt in de buurt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, Wijkcentrum de Henneberg, tel. 070-2052590, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl

 

Coördinator Informatieve huisbezoeken (vrijwilligersfunctie) gezocht
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar een vrijwilliger die Informatieve huisbezoeken wil coördineren. Vrijwilligers van het ouderenwerk leggen eenmalige huisbezoeken af bij 75+ers om hen te informeren over voorzieningen in de wijk en eventueel door te verwijzen naar hulpverlening. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven vrijwilliger om dit in goede banen te leiden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, Wijkcentrum de Henneberg, tel. 070-2052590, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl

 

Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Hank Hoogwout, 11 jan. 2018

Dames en Heren
Van harte welkom op de NJ Receptie van de wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin.
Er is het afgelopen jaar weer heel veel gebeurd. Niet alleen in dit gebouw, maar ook de vele bouwprojecten in de wijken vergen onze niet aflatende aandacht. Lees meer

Cursus kunstgeschiedenis

“TUSSEN HET MIDDEN-OOSTEN EN HET VERRE AZIË”

Achter Turkije houdt onze bekende wereld eigenlijk zo’n beetje op. De nog verder liggende landen zijn veel minder bekend. Voor een deel gaat het om voormalige Sovjetstaten en alleen al om die reden kwamen daar niet veel westerlingen. Maar sinds de val van de muur (1989) is dat veranderd en ontdekken steeds meer cultuur- en natuurliefhebbers de exotische “verborgen schatten” die daar te vinden zijn. Lees meer

Nieuwsbrief Kijkduin

In verband met alle veranderingen in Kijkduin, heeft de Gemeente een nieuwsbrief uitgebracht. Het eerste nummer ziet u als u onderstaande link opent.

nieuwsbrief Kijkduin oct 2017