Tweede informatieavond bouwplannen

TWEEDE INFO AVOND WALBODUIN

De belangstelling voor de eerste info avond was dermate groot dat we voor alle wijkbewoners die begin november geen plaats in de zaal konden bemachtigen een extra avond hebben ingelast. Deze wordt gehouden op

op woensdag 29 november a.s. om 19.30 uur

in het verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2, achterzijde Jumbo.

Op de agenda staat onder meer een presentatie van de projectmanager Kijkduin Binnen over stand van zaken en start bebouwing terreinen. Ook Kijkduin Bad komt aan de orde met een presentatie van Eric van Baarsel over de start van de nieuwbouw.

Pjer Wijsman zal een korte toelichting geven op de bouw bij de Int. School of the Hague.

Urban Interest zal de geplande renovatie van winkelcentrum de Sav.Lohmanplein presenteren.

De op handen zijnde werkzaamheden aan de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan worden toegelicht door  projectmanager Hermans.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de aanwezige vertegenwoordigers van het stadsdeelkantoor en de presentatoren onder het genot van een hapje en drankje.

De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u zich aan te melden per mail  info@walboduin.nl of telefonisch dinsdagmorgen of donderdagmorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Tel. 070-3972351

Cursus kunstgeschiedenis

“TUSSEN HET MIDDEN-OOSTEN EN HET VERRE AZIË”

Achter Turkije houdt onze bekende wereld eigenlijk zo’n beetje op. De nog verder liggende landen zijn veel minder bekend. Voor een deel gaat het om voormalige Sovjetstaten en alleen al om die reden kwamen daar niet veel westerlingen. Maar sinds de val van de muur (1989) is dat veranderd en ontdekken steeds meer cultuur- en natuurliefhebbers de exotische “verborgen schatten” die daar te vinden zijn.

De huidige -kunstmatige- grenzen van Turkije, Armenië en Georgië creëren aparte staten van wat ooit één groot christelijk rijk was. Uzbekistan, een van de landen aan de zijderoute, maakte ooit deel uit van het Perzische rijk en beleefde hoogtijdagen onder de Islamitische Mongoolse heersers ten tijde van onze “Middeleeuwen”. Latere Mongoolse veroveraars (“Moghuls” genoemd) vestigden een wereldrijk in India tijdens onze “gouden eeuw”. De beroemde Taj Mahal dateert uit die tijd….

Deze cursus biedt dan ook een wonderlijk en vooral kleurig mozaïek van Christelijke, Islamitische en nog andere “steentjes”.

Onze “reisroute” voert ons langs Oost-Turkije, Armenië , de heel bijzondere verluchte handschriften en ikonen in Armenië, Georgië, Uzbekistan en Moghul-India.

Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk, t 070 3932805,
e-mail mjhuijbers@gmail.com.

Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2. 2551 KE Den Haag

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 tot plm 16.45 uur

Data: 8, 15, 22 februari, 1, 8, 15 maart 2018

Prijs: € 65,00

Aanmelding: bij de docent, per email of schriftelijk ovv uw contactgegevens

Nieuwsbrief Kijkduin

In verband met alle veranderingen in Kijkduin, heeft de Gemeente een nieuwsbrief uitgebracht. Het eerste nummer ziet u als u onderstaande link opent.

nieuwsbrief Kijkduin oct 2017