Voorontwerp knelpuntenaanpak Noordwestelijke Hoofdroute

ris294613-vaststelling-voorontwerp-machiel-vrijenhoeklaan-sportlaan-inclusief-groenzoneIn de vergadering van de Commissie Leefomgeving van de Gemeente Den Haag wordt op 23 september onderstaand raadsvoorstel besproken dat op 29 september aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Mocht u belangstelling hebben voor dit onderwerp, dan is lezing van het onderaan genoemde hoofddocument zeer verhelderend. Lees meer