Tennis

Zo’n veertig jaar geleden heeft een enthousiast groepje leden van de toenmalige Wijkvereniging Bohemen besloten op maandagochtend samen te gaan tennissen. Ook toen de wijkvereniging opging in het grotere geheel met (Oud-)Waldeck en Kijkduin, is deze tennisclub blijven bestaan. Aanvankelijk was het een typisch huisvrouwengebeuren, immers, de mannen dienden op dat tijdstip te werken. Langzamerhand werd de samenstelling meer gemengd en, naarmate de club langer bestond, steeg ook de gemiddelde leeftijd van de deelnemers.

tennis

Er wordt nog steeds enthousiast getennist. Puur recreatief, met een breed scala aan tenniservaring en een accent op gezelligheid. Nog steeds op tennispark Berg en Dal. Twee gravelbanen staan ons in het zomerseizoen tussen 9 en 12 uur ter beschikking. De kosten worden hoofdelijk omgeslagen en liggen meestal in de buurt van €80,-. Het ledental schommelt rond 12 à 15. Het tennisseizoen wordt afgesloten met een gezellig etentje.

Belangstellenden die naar wederzijds bevinden in de groep passen, zijn van harte welkom. U kunt zich opgeven via het secretariaat van de wijkvereniging, of bij ondergetekende.

Jan Hofker, tel. 3684411.