Kijkduin is Uniek!

De 2e badplaats van Den Haag heeft een eigen en uniek karakter. Het ligt aan een prachtig breed zandstrand en wordt aan de noord- en zuidzijde omsloten door bijzondere en ook historisch waardevolle natuurgebieden. Kijkduin is niet alleen een kleinschalige, kindvriendelijke badplaats, maar ook een heerlijke plek om te wonen. En vooral om het woon- en leefgenot van de bewoners van Kijkduin te bewaken is de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) opgericht.

SBK behartigt de collectieve belangen van de bewoners en tracht o.a. door het leggen van contacten en deelnemen aan werkgroepen en overlegorganen op vele terreinen en nivo’s de aantasting van woonplezier en natuurgebieden, waar mogelijk, te voorkomen. Op deze site informatie over het Bestuur, haar Activiteiten, de Relatiesen het Profiel van Kijkduin. De meest recente ontwikkelingen worden vermeld bij Actuele Zaken. In het Archief is veel informatie te vinden over o.a. Masterplan en het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh. Alle op- en aanmerkingen, suggesties en aanvullingen die deze site nog completer kunnen maken, zijn van harte welkom bij het secretariaat info@sbk-kijkduin.nl