Werkzaamheden Kijkduin-Houtrust

Werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust: deel 5

Op maandag 10 september 6.00 uur starten de werkzaamheden aan deel 5 van de route Kijkduin-Houtrust. De Sportlaan en Segbroeklaan zijn dan dicht vanaf de Goudenregenstraat tot aan de kruising met de Savornin Lohmanlaan. Dit deel van de werkzaamheden duurt tot en met 20 januari 2019. In deze periode worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en wordt een nieuwe wegindeling aangelegd.
Om de nieuwe wegindeling mogelijk te maken, worden in de periode van dinsdag 11 en vrijdag 21 september bomen gekapt langs de Sportlaan. Na de herinrichting plant de gemeente nieuwe bomen aan om de rijbaan weer een groen karakter te geven.
Voor het verkeer betekent dit het volgende:
• Segbroeklaan en Sportlaan zijn dicht vanaf Goudenregenstraat tot aan de kruising met Savornin Lohmanlaan.
• Laan van Poot wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer.
• Zonnebloemstraat vanaf Hyacinthweg blijft eenrichtingsverkeer richting Daal en Bergselaan.
• Fietsers en bromfietsers kunnen in deze periode het te vernieuwen deel van deSportlaan alleen maar oversteken op de kruising Wildhoeflaan/Daal en Bergselaan. Fietsers vanuit Kijkduin worden omgeleid via Kraaienlaan, de Laan van Poot, de Wildhoeflaan, Sijzenlaan en in de omgekeerde richting. Fietsers vanaf Daal en Bergselaan richting Scheveningen worden omgeleid via Ranonkelstraat, Goudsbloemlaan en Segbroeklaan.
• Deel 5: 10 september tot en met 20 januari 2019
• Bus 24 rijdt een aangepaste route. De haltes Kruisbeklaan, Oude Buizerdlaan en Vliegenvangerlaan  vervallen. De tijdelijke haltes staan in Ranonkelstraat en Daal en Bergselaan. In deel 5A vervalt de halte Kwartellaan en komt er een tijdelijke halte in de Goudsbloemlaan/kruising Ranonkelstraat. Bus 23 rijdt de normale route.
Omleidingsroute en tijdelijke bushaltes lijn 24. Deel 5A: van 10 september tot en met 27 oktober 2018

Omleidingsroute en tijdelijke bushaltes lijn 24. Deel 5B: van 28 oktober 2018 tot en met 21 januari 2019

Whatsapp-groep voor buurtpreventie

Whatsapp-groepen zijn de laatste jaren in opmars. Voor vrijwel alles wordt wel zo’n groep in het leven geroepen. De whatsapp-alertgroep voor inbraakpreventie, samen met buurtgenoten, blijkt een groeiend succes, zo blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraak Preventie Weken (NIPW).

Was in september 2016 nog iets minder dan een kwart (24,7 procent) aangesloten bij een whatsapp-alertgroep, zo’n anderhalf jaar later, in maart 2017, was dit aantal al toegenomen tot 26,7 procent.
Circa 45 procent van de ondervraagden die nog niet bij een whatsapp-buurtpreventiegroep zit, zou zich graag aansluiten. Frappant is daarbij wel dat 7 op de 8 (86,1%) geen idee hebben hoe dat te doen.
Effectief preventiemiddel
Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) zegt: ‘Een whatsapp-alertgroep met buurtbewoners blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk. De universiteit Tilburg onderzocht dit in enkele Tilburgse wijken en wat bleek: het aantal woninginbraken nam met ongeveer de helft af. Ook in de Delftse wijk Tanthof is een dergelijke whatsappgroep effectief: cijfers van de politie laten zien dat inbrekers de wijk tegenwoordig veel vaker links laten liggen.’
Benieuwd hoeveel inbraken er recent bij u in de buurt zijn gepleegd? Bekijk het op de Mijn-Buurtpagina van de politie.
Aansluiten een probleem
Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat ongeveer de helft (45 procent) zich graag bij een alertgroep zou aansluiten, maar het merendeel weet niet hoe dat te doen. Staal: ‘Men denkt al gauw dat je de hele buurt langs moet lopen en bij iedereen moet aanbellen om zo’n groep te starten. Er zijn intussen al ruim 8.000 van die groepen, waarbij je je, als ze jouw buurt betreffen, zo kunt aansluiten.’ Een kaart op www.wabp.nl laat zien of er in jouw buurt al een alertgroep actief is. Bij elke groep wordt een e-mailadres weergegeven waarmee je je kunt aanmelden.
Ervaring van deelnemers
Gemiddeld zijn de deelnemers in de whatsapp-alertgroepen die de stichting NIPW onderzocht, ruim anderhalf jaar deelnemer. Over het algemeen heeft men positieve ervaringen: het gevoel van veiligheid is toegenomen en het geeft een goed gevoel samen met je buurtbewoners waakzamer te zijn in de wijk. Slechts een klein deel maakt mee dat voor inbraakpreventie ongepaste berichten, zoals het kwijtraken van poes of hond en het aanbieden van tweedehands spullen, in de groep worden gepost.

Graffiti

Meldpunt Graffiti bestaat 10 jaar en samen met u hebben we gewerkt aan het terugdringen van de graffiti-overlast in uw straat, buurt en wijk. En met succes. Zonder de hulp van burgers, winkeliersverenigingen, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen hadden wij dit resultaat nooit kunnen halen. Dank voor uw inzet. De stad is inmiddels grotendeels graffiti-vrij. Ons grote wapenfeit is de gratis graffiti-schoonmaakregeling voor huiseigenaren. U schrijft zich in, meldt en wij laten de graffiti verwijderen. Makkelijker kunnen we het niet maken, mooier wel.

Wat doen wij?
Verwijderen van illegale graffiti en het aanbrengen van graffitikunst.
Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid heeft mede geleid tot het succes.

Succes komt niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
En dat doen wij samen met u. Ontsiert graffiti uw pand, straat of wijk, meldt het bij ons. Zo houden we de stad schoon.

Wij zien niet alles.
Daarom hebben wij uw hulp nodig.

Melden via meldpuntgraffiti@denhaag.nl, 14070 of www.denhaag.nl

Vijf eeuwen schilderkunst in de Lage Landen

Cursus kunstgeschiedenis in Walboduin. Najaar 2018

Onze noordelijke gebieden staan bepaald niet te boek als de streken waar de grote ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis uitgevonden zijn. Maar dat wil beslist niet zeggen dat kunstenaars hier in een artistiek isolement leefden. Op vele manieren (o.a. handel en politiek) hadden onze kunstenaars kennis van wat er buiten de grenzen gebeurde. Ze hebben er op een heel eigen wijze de elementen uit gehaald die het beste bij hen, hun omgeving en hun tijd pasten. Zó mooi en bijzonder dat ze zelfs uit het buitenland opdrachten kregen. Tot ver buiten onze grenzen werd er veel geld betaald voor hun werk en zelfs werden kunstenaars uit gerenommeerde “kunstlanden” zoals Frankrijk en Italië door hen geïnspireerd.
In deze serie staat een zestal “gouden momenten” – vanaf de late Middeleeuwen tot de 20ste eeuw- ” uit onze schilder-geschiedenis centraal.

Dit zijn de onderwerpen:
8 november Jan van Eyck en het “Gentse altaar”.
15 november Jeroen Bosch: duivelskunstenaar.
22 november Johannes Vermeer van Delft: tovenaar met licht.
29 november Hollandse ijsgezichten: een typisch “Hollands”genre.
6 november Frans Hals: meesterlijk met mensen.
13 december de ” Haagse School” : impressionisme met een Hollands tintje.

Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk.
070 3932805
Email mjhuijbers@gmail.com

Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2, 2551 KE Den Haag

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 tot plm 16.45 uur.
Data: 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13 december 2018
Prijs: € 70

Aanmelding: bij de docent, schriftelijk of per email. ( bij voorkeur niet telefonisch).

Alle lessen zijn ook afzonderlijk te volgen. U betaalt dan € 15 per keer.

Het Jonge Kind Festival

Peuters en kleuters tot 4 jaar én hun (groot)ouders en verzorgers staan vol in de spotlights tijdens het Jonge Kind Festival 2018, van 16 tot en met 21 april. Op allerlei plekken in stadsdeel Loosduinen bruist het van de activiteiten.
Wat denk je van baby-yoga, voorlezen door senioren, klassieke concerten, natuurwandelingen en een knutselprogramma! Een leuk festival voor kinderen van 0-4 jaar in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin Loosduinen. Echt iets om naar uit te kijken! Niet alleen de kinderen worden getrakteerd op leuke activiteiten. Ook de ouders kunnen hun hart ophalen, aan inspirerende workshops, lezingen,
ontmoetingen met andere ouders bijvoorbeeld.
Het eindevenement van het festival op zaterdag 21 april, begint in bibliotheek Loosduinen met voorlezen, vertellen en knutselen. Aansluitend een fantastische workshop hip-hop dansen voor peuters en kleuters bij de ‘buren’ in Wijkcentrum de Henneberg. Compleet met verrassingsact … spannend!
Nieuwsgierig?

Kijk voor het volledige programma op: www.cjgdenhaag.nl/nieuws

Bezoek Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten

Op zondagmiddag 29 april organiseert de wijkvereniging BWK een bezoek aan het kasteel Duivenvoorde. Vertrek om 13.00 uur voor het gebouw van de wijkvereniging.
Een bezoek aan het prachtige aangelegde park met het Paviljoen de Hof van Duivenvoorde, gelegen in een ommuurde boomgaard nabij het kasteel, waar men terecht kan voor tickets & info, landgoed / museumwinkel en kwaliteitshoreca.
Een rondleiding aan het kasteel, deze start om 14:00 uur.

De tarieven voor de rondleiding zijn volwassenen € 12,50 per persoon en met de Museumkaart/ICOM is deze rondleiding gratis.

Nadere informatie bij sjbrinkhorst@gmail.com / 06-40886880 of bij het secretariaat info@www.walboduin.nl

Expositie Retouche

Historische tramrondrit

Zaterdag 7 april historische tramrondrit Den Haag met kleine Blauwe en grote Gele Tram

Op zaterdag 7 april rijden we met de kleine Blauwe Tram NZH A327 en de grote Gele HTM 58 drie rondritten ten bate van de restauratie het oudste inzetbare Nederlandse tramrijtuig, de HTM 402. Deze open ex-paardetram wagen uit 1896 wordt gerestaureerd als aanhangwagen voor de electrische tram (zo gereden van 1905-1947.
De rit van bijna 1,5 uur gaat vanaf de Statenlaan naast het eind/beginpunt lijn 16 – via lijn 16 naar CS; dan via Koekamp en Voorhout, Kalvermarkt en lijn 9 naar Scheveningen Noorderstrand (fotostop). Vandaar naar het eindpunt van lijn 11 aan zee voor een fotostop, daarna naar het begin/eindpunt lijn 16. Tijdens de rit zal u e.e.a. over de restauratie van deze unieke tramwagen verteld worden.

Deze Blauwe tram heeft 17 zitplaatsen, de Gele tram 30 zitplaatsen.
RITPRIJS RONDRIT € 10/persoon.
U kunt intekenen via rit-ts-schev15@hotmail.com voor uw plaatserservering.
Daarna ontvangt u bericht voor de betaling en na uw betaling bent u zeker van uw deelname.
Voor meer informatie zie www.tramwegstichting.nl onder ,Nieuws’.
1e rit 11:00 , 2e rit 13:00 en 3e rit 15:00
Dan om ± 16.30 de remiseritten via het Haagse centrum naar het Kurhaus. Ritduur ± 30 min, Prijs € 5/persoon.
De rittenrijders van de Werkgroep HTM 402

Takkenroute

Laat uw tuinafval ophalen tijdens de takkenroute

Het is weer tijd voor de Haagse takkenroute. Van 4 april tot en met 24 april komt de gemeente uw tuinafval ophalen. Het is mogelijk om telefonisch of via de website van de gemeente een afspraak te maken.

Voor het maken van een afspraak kan gebeld worden naar 14070 of via www.denhaag.nl/afval kan een afspraak ingepland worden. Op die manier kan de Haagse Milieu Services de route plannen.

Aanbieden van tuinafval

· Bind het groot tuinafval samen en maak het niet langer dan 1,20 meter.

· Boomstammen en takken met maximale doorsnede van 20 centimeter.

· Bied uw tuinafval voor 7.45 uur aan langs de weg op de dag van uw afspraak.

Waarom tuinafval apart aanbieden?

Met het aanbieden van tuinafval kan er meegewerkt worden aan een beter milieu. Van uw tuinafval wordt compost gemaakt. Dit kan worden gebruikt als grond voor tuinen en parken.

Meer informatie: kijk op www.denhaag.nl/afval

 

Opknapbeurt Meer en Bos

Artikel overgenomen uit Over Haags Groen, uitgave van de Gemeente Den Haag.

 

Landgoed Meer en Bos heeft het afgelopen jaar een flinke opknapbeurt gekregen. De historische wal is gestut, een deel van de paden is hersteld en er zijn nieuwe bomen en bloembollen geplant. Woensdag 28 februari werd de afronding van de werkzaamheden gevierd.
Tot grote vreugde van Hank Hoogwout, betrokken bewoner en voorzitter van Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin. Hank woont samen met hond Hertha tegenover Meer en Bos.
Hank: “Ik woon hier al sinds 1970, de laatste 20 jaar heb ik honden en kom ik veel buiten in het bos. De verloedering viel me steeds meer op. Het werd ieder jaar slechter, er werd gewoon geen onderhoud gedaan. De oude kloosterwal langs de ringsloot brokkelde langzaam af, er zaten gaten in de paden, mensen gooiden hun afval in het bos, de ijsvogels waren verdwenen. Het was gewoon verschrikkelijk.”
Vergane glorie
Hank was jarenlang voorzitter van de Haagse Vogelbescherming en kwam 10 jaar geleden bij wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin terecht om een stem te hebben in de nieuwbouw in de puinduinen. “Zo kwam ik ook in het platform groen terecht en kon ik mijn kritiek lozen. Het eeuwige antwoord was; er is geen geld. Ik dacht toen nog, dan kan je er net zo goed huizen gaan bouwen. Maar ik vond vooral dat het bos moest blijven. Het is al zo oud en heeft zo’n rijke geschiedenis. In de 17e eeuw was het een prachtig landgoed waar mensen uit de stad naar toe kwamen om te jagen of de stad te ontvluchten. Voor mij was duidelijk dat er iets moest gebeuren aan deze vergane glorie en daar heb ik me hard voor gemaakt.”
Een gat in de lucht
In 2016 werd Hank uitgenodigd voor een bijeenkomst op het strand om kennis te maken met wethouder Revis. Daar zag ze de kans om hem te vertellen over de achteruitgang van Meer en Bos en dat er geen houden meer aan was. Wethouder Revis stemde in om samen met Hank en medewerkers van het stadsdeelkantoor een kijkje te nemen. Daar werd hij al snel overtuigd van nut en noodzaak om het gebied aan te pakken.
Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte): ”Ik ben erg blij dat Hank en de andere betrokken bewoners dit hebben aangekaart en zich zo hebben ingezet om met elkaar dit prachtige gebied in ere te herstellen. Ze waren bijzonder gemotiveerd om aan de slag te gaan. Samen met de buurt hebben we een verbeterplan gemaakt en uitgevoerd.“
Hank vertelt verder: “Jarenlang hadden we ons er aan geërgerd dat het bos zo achteruit ging, tijdens de rondleiding konden we ons hele arsenaal aan klachten kwijt. En dat heeft geholpen. Op een gegeven moment hoorde ik via het stadsdeelkantoor dat er voor 2017 geld beschikbaar kwam. We sprongen een gat in de lucht, eindelijk! Na jaren vragen, lobbyen, mensen enthousiasmeren. Het was zo mooi, we konden aan de slag.”

Hoop werk verzet
Begin 2017 startten de werkzaamheden en inmiddels is een hoop werk verzet. Eerst zijn de paden opgeknapt en is de historische wal rondom het landgoed met bielzen gestut. Op plekken waar de wal was weggespoeld werd grond gestort. Om het wegspoelen verder te voorkomen zijn nieuwe planten geplant. Verder zijn er twee nieuwe trappen gemaakt, die goed begaanbaar zijn voor ouderen, is er een mooie speelplek voor kinderen en zijn nieuwe bomen en ‘stinsen’ (een speciaal soort bloembollen) geplant. Het oude gemaaltje is met takkenrails afgeschermd tegen mensen en honden en het moerasveldje aan de kant van de Heliotrooplaan is aantrekkelijker gemaakt voor vlinders en vogels door het veld in te zaaien met een bloemenmengsel.
Nu zo houden!
Hank en andere buurtbewoners zijn erg blij met de verbeteringen. Hank: “Je merkt dat er meer respect en liefde voor het gebied is, voorheen deed iedereen maar wat. Nu is duidelijker waar je wel of niet mag komen. Kunst is wel om het zo mooi te houden. We zijn er nog constant mee bezig. Eigenlijk is zo’n groot groen gebied nooit echt af, beheer blijft ontzettend belangrijk. Dat gaat nu op zich wel goed. Maar er ligt zeker ook een grote rol bij de gebruikers. Daarom willen we bij het beheerplatform voorstellen dat je voortaan nog met maximaal twee honden per persoon het bos in mag en hebben we de scouting gevraagd om tijdelijk geen hutten meer te bouwen in verband met de nieuwe beplanting.”
“Ach, er blijft altijd wel wat te wensen over, natuurlijk,” lacht ze. “ Maar we hebben er vertrouwen in dat het nooit meer zo ver komt en dat Meer en Bos nu in oude glorie kan herstellen. “

Meer informatie over Meer en Bos en de andere parken, bossen en landgoederen vind je op www.denhaag.nl/groen